17 ožujka, 2024

Post By : MBL

PETA KORIZMENA NEDJELJA

S Kristom je uspostavljen novi savez između Boga i Čovjeka. Taj savez nije upisan na kamene ploče poput sinajskog saveza, već je urezan u srce novog Božjeg naroda. Odsad Krist zapečaćuje i sklapa novi savez svaki put kad se po sakramentima sjedinjujemo s njegovim životom, smrću i uskrsnućem.

 

  1. ČITANJE Jr 31,31-34

Zakon upisan u srca. – Da bi stari savez zamijenio i priveo kraju, prorok naviješta savez koji će Krist jednom uspostaviti: novi, duhovni i sveopći savez. Tad će Bog od čovjeka tražiti vjeru koja proizlazi iz srca.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

»Evo dolaze dani – govori Gospodin – kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. Ne savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov – govori Gospodin. Nego, ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana – govori Gospodin: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: ’Spoznajte Gospodina!’ jer svi će me poznavati, i malo i veliko – govori Gospodin – jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati.«

 

 

Psalam Ps 51,3-4.12-15

Čisto srce stvori mi, Bože!

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,

po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!

Operi me svega od moje krivice,

od grijeha me mojeg očisti!

 

Čisto srce stvori mi, Bože,

i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega

i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

 

Vrati mi radost svoga spasenja

i učvrsti me duhom spremnim!

Učit ću bezakonike tvojim stazama,

i grešnici tebi će se obraćati.

 

 

  1. ČITANJE Heb 5,7-9

Savez: vršiti Očevu volju. – Da bi nas uveo u savez koji je Bog htio konačno sklopiti s čovjekom, Krist je postao jedan od nas. Prihvatio je i smrt, no Otac ga je uskrisio jer je uvijek vršio ono što je njegova volja.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bī uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja.

 

 

EVANĐELJE Iv 12,20-33

Krist s križa privlači sve k sebi. – Isus je unaprijed prorekao što će mu se dogoditi i tako pokazao da on nema ovozemaljskih namjera da postane kraljem. Život će nam biti ispunjen ako ga i mi poput Krista stavimo na kocku za druge ljude. Isus se na križu očitovao kao spasitelj svijeta. Otada mnogi mogu u njega vjerovati.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!« Uto dođe glas s neba: »Proslavio sam i opet ću proslaviti!«

Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: »Zagrmjelo je!« Drugi govorahu: »Anđeo mu je zborio.« Isus na to reče: »Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.«

To reče da označi kakvom će smrću umrijeti.

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/