Raspored svetih misa

Nedjeljom i blagdanom

7.30 sati          –  jutarnja misa

9.00 sati           – dječja misa

10.00 sati         – župska misa

11.30 sati         – obiteljska misa

19.00 sati         – misa za mlade

Prigoda za ispovijed tijekom slavlja svetih misa

Radnim danom

7.00 sati – jutarnja misa

8.00 sati – jutarnja misa

19.00 sati – večernja misa

Prigoda za ispovijed tijekom slavlja svetih misa

Svake subote u 19 sati slavimo svetu misu i molimo za sve žive i preminule dobročinitelje svetišta i župe Majke Božje Lurdske.

Duhovna knjiga

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – subota:

  • 18.30 – 19.30

Nedjelja:

  • 07.00 – 12.00
  • 18.30 – 19.30

U Duhovnoj knjizi mogu se nabaviti:

  • Vjerski tisak: Glas koncila, Živo vrelo, Kana, Naša ognjišta, Mak (Mali koncila), Marija …
  • Knjige duhovnog sadržaja;
  • Nabožni predmeti: križevi, krunice, svijeće…