Pobožnost Majci Božjoj Lurdskoj

1.     Oče nebeski,

htijući izvršiti djelo otkupljenja svijeta

ti si poslao svoga Sina rođena od žene

da primimo posinjenje.

Tako si učinio da Marija, majka tvoga Sina,

koju u ovoj crkvi radosno nazivamo

Majkom Božjom Lurdskom,

svojom vjerom, poslušnošću,

ufanjem i žarkom ljubavlju

sudjeluje u djelu otkupljenja.

Materinskom ljubavlju

kojom je ljubila svoga Sina

ona nam je, vođena njegovim Duhom,

po poniznoj i nevinoj pastirici svetoj Bernardici

poručila da smo pozvani

na trajno obraćenje i krepostan život.

Po njezinu zagovoru daj da životom slavimo

tebe, jedinoga Boga, te ispunjeni Duhom Svetim

budemo svjedoci Evanđelja Isusa Krista.

Zdravo Marijo…

Pomoćnice kršćana, moli za nas!

2.  Oče nebeski, ti si na različite

načine govorio ljudima i narodima.

U svome Sinu pokazao si nam neizmjernu ljubav.

On nas je na križu, predao svojoj Majci u ruke.

Ona se kao Majka Crkve brine za svoju djecu.

Tako je i u Lurdu učinila da provre izvor

u kojem je preko stotinu godina

mnoštvo tvoje bolesne djece

našlo svoje duševno i tjelesno zdravlje.

Učini Oče sveti,

da po zagovoru Majke Božje Lurdske,

na ljekovitim izvorima svetih sakramenata,

koji su provreli iz božanskog Srca tvojeg Sina,

tvoja djeca, oboljela u duši i tijelu,

ponovno pronađu svoje ozdravljenje.

Zdravo Marijo…

Zdravlje bolesnih, moli za nas!

3.     Oče nebeski, Majka tvoga Sina u Lurdu je,

kroz  svjedočanstvo svete Bernardice,

najozbiljnije preporučila ljudima da čine pokoru

kako bi u tebi našli milost i oproštenje

te da ustrajnom molitvom,

posebice svete krunice,

oblikuju svoj životni hod prema spasenju.

Ispuni nas Duhom svoga Sina,

kojim je i Marija, naša Majka, bila prožeta,

da uzmognemo shvatiti njenu poruku,

te da ti pokorom,

dobrim djelima i strpljivošću

u teškoćama omilimo,

a čestim i pobožnim moljenjem svete krunice

produbimo vjeru u tvoga Sina.

Zdravo Marijo…

Utočište grešnika, moli za nas!

Moli za nas, Majko Božja Lurdska.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.
Svemogući Bože,
ti si bezgrešnim Začećem Djevice Marije
pripravio dostojno prebivalište Sinu svojemu.
Daj, molimo te,
da slaveći spomen njezinoga ukazanja
rastemo u vjeri, nadi i ljubavi
te prispijemo u tvoj zagrljaj.
Po istom Kristu Gospodinu našemu.
Amen.