Pobožnost

Molitva

Bože, da bi rasplamsao naša srca

ognjem svoje ljubavi,

ti si na tijelu blaženog Oca Franje

čudesno utisnuo znakove muke svoga Sina.

Njegovim zagovorom daj da,

po sudjelovanju u smrti istoga Sina tvoga,

zavrijedimo udio i u njegovu uskrsnuću.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

1.     Sv. Franjo, ti si bio tako raspaljen

vatrom božanske ljubavi

te si često plakao zbog toga

što ljudi ne ljube Boga:

molim te, isprosi mi milost

da Boga ljubim nada sve,

a bližnjega kao sama sebe.

Slava Ocu…

2.     Sv. Franjo, ti si iz ljubavi prema Bogu

pravo vrednovao zemaljska dobra

i u siromaštvu služio Bogu:

molim te, isprosi mi milost

da se ne priljubim

uz dobra ovoga svijeta,

nego da uvijek težim

za neprolaznim nebeskim dobrima.

Slava Ocu…

3.     Sv. Franjo, ti si provodio život

u oštroj pokori i brižno skrbio da sačuvaš

neokaljanu svoju čistoću,

te si tako zavrijedio da od Majke Božje

na svoje ruke primiš samoga Sina Božjega:

molim te, isprosi i meni tu anđeosku krepost

da Bogu čista srca služim i tako u raj dođem.

Slava Ocu …

4.     Sv. Franjo, ti si u poniznosti

sebe nazivao najvećim grešnikom:

radi blaženstva i slave,

koju si zbog svoje poniznosti u nebu postigao,

molim te, isprosi mi od Boga milost

da sebe dobro upoznam i u poniznosti Bogu služim.

Slava Ocu …

5.     Sv. Franjo, ti si danju i noću plačući

razmišljao o muci svoga Gospodina,

te si bio dostojan

da na svome tijelu nosiš njegove Rane:

molim te, isprosi mi milost

da veselo i strpljivo podnosim

sve teškoće zemaljskog života,

kako bih zaslužio da se s tobom veselim u nebu.

Slava Ocu …

R. Moli za nas, sveti Franjo.

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.

Bože,

ti si serafskom ocu Franji

dao da u siromaštvu i poniznosti

bude živa slika Kristova.

Daj da pođemo njegovim putem,

nasljedujmo tvoga Sina

i s tobom se udružimo

u radosnoj ljubavi.

Po Kristu Gospodinu našemu.

Amen.

BLAGOSLOV SV. FRANJE

P. Gospodin s vama.

S. I s duhom tvojim.

Neka te blagoslovi Gospodin

i neka te čuva!

Amen.

Neka te Gospodin licem svojim obasja,

milostiv neka ti bude!

Amen.

Neka pogled svoj Gospodin

svrati na te i mir ti podari!

Amen.

I neka na sve vas siđe blagoslov

Boga svemogućega

Oca i Sina + i Duha Svetoga.

Amen.