03 ožujka, 2024

Post By : MBL

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

Božji narod malo po malo postaje nacija koja ima svoje područje, svoj život i svoju povijest. Iz tog naroda doći će i Krist. On nije poglavica države niti vođa masa. On dolazi da ljude svih vremena svojim životom, smrću i uskrsnućem povede putem koji vodi k Bogu.

 

  1. ČITANJE Izl 20, 1-17

Bog daje svoj zakon Mojsiju. – U Deset zapovijedi Bog pokazuje svome narodu kako treba živjeti u vjernosti prema njemu i u ljubavi prema bližnjemu. Krist je upozorio na značenje tog prvog zakona, ali ga je oplemenio i usavršio svojom novom zapovijedi: »Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas«.

 

Čitanje Knjige izlaska

U one dane:

Bog izgovori sve ove riječi:

»Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.

Nemoj imati drugih bogova uz mene.

Ne pravi sebi urezana lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospodin, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.

Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga, jer Gospodin ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.

Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Gospodin je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Gospodin blagoslovio i posvetio dan subotni.

Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj.

Ne ubij!

Ne učini preljuba!

Ne ukradi!

Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!

Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!«

 

 

 

Psalam Ps 19, 8-11

Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Savršen je zakon Gospodnji,

dušu krijepi;

pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje,

neuka uči.

 

Prava je naredba Gospodnja,

srce sladi;

čista je zapovijed Gospodnja,

oči prosvjetljuje.

 

Neokaljan strah Gospodnji,

ostaje svagda;

istiniti sudovi Gospodnji,

svi jednako pravedni.

 

Dragocjeniji od zlata,

zlata čistoga;

slađi od meda,

meda samotoka.

 

 

 

  1. ČITANJE 1Kor 1, 22-25

Kako nas Bog želi spasiti. – Ljudi su uvijek imali i još danas imaju krive pojmove o Bogu i Kristu. Božje misli nisu uvijek naše misli. Krist nije došao da bude slavodobitnik. Umro je na križu poput zločinca. Ali tako je on postao spasitelj svijeta.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer lûdo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.

 

 

EVANĐELJE Iv 2, 13-25

Isus naviješta smrt i uskrsnuće. – Kad je Isus svojim učenicima otkrio što će mu se dogoditi, oni to odmah ne shvaćaju jer su ga očekivali kao slavodobitnika. Krist će postati slavodobitnik svojom smrću na križu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za dom tvoj.

Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.

Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/