31 ožujka, 2024

Post By : MBL

NEDJELJA  USKRSNUĆA GOSPODNJEGA

Ljudi se prepoznaju u Kristu koji je bio izložen sili Zloga i na smrt osuđen. Zbog toga i njegovo uskrsnuće, središnji događaj naše vjere, ima neizreciv smisao za nas. Uskrsli nam potvrđuje da je moguće i da je već na djelu posvemašnje oslobođenje i život vječni. Vazam budi u nama i u cijelom svijetu nezamjenjivu nadu i pouzdanje u život.

 

  1. ČITANJE Dj 10, 34a.37-43

Petar svjedoči da je Krist živ. – Na temelju vlastitog iskustva i iskustva kršćanske zajednice Petar daje svjedočanstvo o Kristovu uskrsnuću. Tvrdi da će ljudi biti suđeni prema svojoj vjeri u uskrslog Isusa. Koji budu u njega vjerovali, imat će i udio u njegovu životu.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Prozbori Petar i reče: »Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«

 

Psalam Ps 118, 1-2.16-17.22-23

Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu.

 

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,

jer je vječna ljubav njegova!

Neka rekne dom Izraelov:

»Vječna je ljubav njegova!«

 

Gospodnja se uzdignu desnica,

Gospodnja se proslavi desnica!

Ne, umrijeti neću, nego živjeti

i kazivati djela Gospodnja.

 

Kamen koji odbaciše graditelji

postade kamen zaglavni.

Gospodnje je to djelo:

kakvo čudo u očima našim!

 

 

  1. ČITANJE Kol 3, 1-4

Krist daje novi smisao našemu životu. – Naše se uskrsnuće već sada ostvaruje dok se s mukom i naporom opiremo sili zla. Novi je život u nama usmjeren potpunom procvatu koji će se očitovati kad se Krist jasno objavi svijetu na kraju vremena.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

 

 

EVANĐELJE Iv 20, 1-9

Učenici zbunjeni pred praznim grobom. – Učenici nisu mogli ni zamisliti da će Isus uskrsnuti. Ivan tvrdi da je, vidjevši prazan grob i povoje gdje leže, shvatio i uzvjerovao da je Gospodin živ.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/