13 kolovoza, 2023

Post By : MBL

DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Jedinstvo svih ljudi i mir u svijetu. To je san svakoga čovjeka. Krist je pomoćnik da to ostvarimo. On nas potiče svojom riječju i svojim djelovanjem. No, na nama je da to postane i naš život.

 

  1. ČITANJE 1Kr 19, 9a.11-13a

Gdje ćemo susresti Boga? – Prorok Ilija došavši na brdo Gospodnje nađe mira. No, tada Bog progovori. Ilija je morao ispravljati svoju sliku o Bogu.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi Gospodnje. Glas mu reče: »Iziđi i stani u gori pred Gospodinom. Evo Gospodin upravo prolazi.« Pred Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Gospodin nije bio u olujnom vihoru; poslije olujnog vihora bio je potres, ali Gospodin nije bio u potresu; a poslije potresa bio je oganj, ali Gospodin nije bio u ognju; poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu.

 

 

Psalam Ps 85, 9ab.10-14

Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!

Da poslušam što mi to Gospodin govori:

Gospodin obećava mir.

Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje

i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

 

Ljubav će se i vjernost sastati,

pravda i mir zagrliti.

Vjernost će nicat iz zemlje,

pravda će gledat s nebesa.

 

Gospodin će dati sreću,

i zemlja naša urod svoj.

Pravda će stupati pred njim,

a mir tragom stopa njegovih.

 

  1. ČITANJE Rim 9, 1-5

Izrael je Božji narod. – Pavlu je poznata važnost koju u Božjem narodu ima njegov narod. On unaprijed zna da će se jednom svi vjernici nanovo naći u Kristu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Istinu govorim u Kristu, ne lažem; susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom: silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu. Da, htio bih ja sâm proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju, sunarodnjake svoje po tijelu. Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo, i slava, i savezi, i zakonodavstvo, i bogoštovlje, i obećanja; njihovi su i oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.

 

EVANĐELJE Mt 14, 22-33

Isus hodi po moru. – Isus je jači od oluje. on hodi po moru koje je za Židove simbol razorne moći. Poziva i Petra da s njime hodi po tom moru i tako želi pokazati da sva Crkva mora unatoč nevoljama imati pouzdanja u njega. Ali dati se i na hod po moru, ako to ustreba.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam.

Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: »Uistinu, ti si Sin Božji!«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/