26 lipnja, 2022

Post By : MBL

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Krist je zahtjevan. Govori nam da njegovo kraljevstvo trpi silu. No tu »silu« ili nasilje moramo najprije primijeniti na sebi samima. Naše sklonosti i najopravdanije težnje ne mogu sputati zalaganje za ostvarenje Božjega djela, jer ono traži posvemašnju slobodu riječi i djela te isključuje svako traženje sigurnosti.

 

  1. ČITANJE 1Kr 19,16b.19-21

Bog danas poziva. – Kad Bog poziva, onda odgovor ne smije kasniti. Ni ljudske veze ne smiju biti zapreka za proročko poslanje.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Reče Gospodin Iliji: »Pomaži Elizeja, sina Šafatova, iz Abel Mehole, za proroka namjesto sebe.« Ilija ode odanle i nađe Elizeja, sina Šafatova, gdje ore: pred njim dvanaest jarmova, sâm bijaše kod dvanaestoga. Ilija priđe k njemu i baci na nj svoj plašt. On ostavi volove, potrča za Ilijom i reče: »Dopusti mi da zagrlim svoga oca i majku pa ću poći za tobom.« Ilija mu odgovori: »Idi, vrati se; ja sam svoje učinio.« On ode, uze jaram volova i žrtvova ih. Volujskim jarmom skuha meso i dade ga ljudima da jedu. Zatim ustade i pođe za Ilijom da ga poslužuje.

 

Psalam Ps 16,1-2a.5.7-11

Ti si, Gospodine, baština moja!

 

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.

Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar!«

Gospodin mi je baština i čaša:

ti u ruci držiš moju sudbinu.

 

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje

te me i noću srce opominje.

Gospodin mi je svagda pred očima

jer mi je zdesna da ne posrnem.

 

Stog mi se raduje srce i kliče duša,

pa i tijelo mi spokojno počiva.

Jer mi nećeš ostavit dušu u podzemlju

ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.

 

Pokazat ćeš mi stazu života,

puninu radosti lica svoga,

sebi zdesna blaženstvo vječno.

 

  1. ČITANJE Gal 5, 1.13-18

Duh oslobađa. – Duh koga nam Krist šalje, osposobljava nas da odolimo svojim sebičnim nagonima. Njegovo je djelovanje mnogo djelotvornije od straha da prekršimo neki izvana naloženi zakon. On nas potiče da živimo poštujući druge te tako oblikujemo pravo zajedništvo uzajamnog služenja.

Čitanje Poslanice

svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo: Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!

Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima. Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga! Ako li pak jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne proždrete.

Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.

 

EVANĐELJE Lk 9, 51-62

Služiti Bogu. – Ne smijemo drugima nametati istinu, već je navješćivati, bez ikakvih stranih primjesa, svima onima koji žele o njoj razmišljati. Da bismo ostali posve slobodni prema poruci koju nam valja navješćivati, moramo unaprijed prihvatiti nesigurnost i odvažno odbaciti sve što bi moglo biti zaprekom našem poslanju.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo.

Dok su išli putom, reče mu netko: »Za tobom ću kamo god ti pošao.« Reče mu Isus: »Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.«

Drugomu nekom reče: »Pođi za mnom!« A on će mu: »Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.« Reče mu: »Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.«

I neki drugi reče: »Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.« Reče mu Isus: »Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/