02 srpnja, 2023

Post By : MBL

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Nitko ne može drugoga ljubiti ako ne zna prihvaćati ljude s kojima dolazi u dodir. Da li mi znademo prihvaćati različite kulture, jezike i načine mišljenja? Budući da je ljubav ponajprije poštivanje, ona pretpostavlja prihvaćanje. A to svakako zahtijeva životnu pustolovinu.

 

  1. ČITANJE 2 Kr 4,8-11.14-16a

Šunamka prima proroka. – Šunamka poziva k stolu u posvemašnjoj nesebičnosti proroka Elizeja. Taj njezin čin gostoprimstva Božjeg čovjeka omogućuje joj da ostvari svoju nadu: svijetu daje tako dugo željkovanog sina.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima

 

Jednoga je dana Elizej prolazio kroz Šunam. A živjela ondje ugledna žena i ona ga pozva k stolu. Odonda, kad god prolazaše onuda, svratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu: »Evo, znam i vidim da je svet onaj čovjek Božji što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krovu, stavimo mu ondje postelju, stol, stolicu i svjetiljku: kad dođe k nama, povući će se onamo.«

Jednoga dana dođe on onamo, povuče se u gornju sobu i počinu ondje. Onda upita svoga slugu: »Dakle, što da učinimo za nju?« A on reče: »Eto, nema sina, a muž joj je vremešan.« A on reče: »Pozovi je!« Pozva je, a ona stade kod ulaza. »Dogodine u ovo doba«, reče joj, »zagrlit ćeš sina u naručju.«

 

Psalam Ps 89, 2-3.16-19

O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka.

O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka,

od pokoljenja do pokoljenja

usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.

Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«

U nebu utemelji vjernost svoju.

 

Blago narodu vičnu svetom klicanju,

on hodi u sjaju lica tvojega, Gospodine,

u tvom se imenu raduje svagda

i tvojom se pravdom ponosi.

 

Jer ti si ures moći njegove,

po tvojoj milosti raste snaga naša.

Jer Gospodin je štit naš,

Svetac Izraelov kralj je naš.

 

  1. ČITANJE Rim 6,3-4.8-11

Novi nam je život darovan. – Biti kršten znači s Kristom umrijeti grijehu te s njime uskrsnuti na novi život. Ta milost jest nada: ona se ostvaruje prema tome do koje mjere je prihvaćamo.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bî uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.

Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

 

EVANĐELJE Mt 10,37-42

Život prihvaćanja. – Kako možemo prihvatiti Oca? Jedino tako da prihvatimo Krista. A primiti Kristove poslanike isto je što i primiti samog Krista. Naš je život neprestano razdijeljen između primanja i odbacivanja križa.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.

Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/