06 studenoga, 2022

Post By : MBL

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Vjera u prekogrobni život i uskrsnuće često postaje kamen spoticanja u dobrim kršćanima. Ipak je Krist svojim uskrsnućem dao jamstvo i našeg uskrsnuća. Ići Kristovim putem znači prelaziti preko umiranja u život koji nikad ne prestaje.

 

  1. ČITANJE 2Mak 7, 1-2.9-14

Vjera u uskrsnuće. – Sedmero braće Židova podnose mučeništvo vjerni vjeri svojih otaca i postojani u nadi u uskrsnuće.

Čitanje Druge knjige o Makabejcima

U one dane: uhvatiše sedmoricu braće zajedno s njihovom majkom. Kralj naredi da ih biju bičevima i volovskim žilama: htio ih je prisiliti da jedu zabranjeno svinjsko meso. Jedan od njih progovori u njihovo ime: »Što nas želiš pitati i od nas saznati? Radije ćemo umrijeti nego da prestupimo zakone svojih otaca!«

Drugi izdišući reče: »Ti nam, zlikovče, oduzimaš sadašnji život, ali će nas Kralj svijeta, zato što umiremo za njegove zakone, uskrisiti na život vječni.« Poslije njega mučili su trećega. On spremno isplazi jezik kad su zatražili i hrabro pruži ruke. Junački reče: »Od neba sam primio ove udove, ali ih zbog njegovih zakona prezirem i nadam se da ću ih od njega natrag dobiti.« I sam kralj i njegova pratnja zadiviše se hrabrosti mladića koji je prezirao muke.

Kad je taj preminuo, podvrgli su četvrtoga istim mukama. Prije nego što je izdahnuo, reče ovo: »Blago onom koji umre od ruke ljudi, u čvrstoj nadi koju ima od Boga: da će ga Bog uskrisiti! A ti – za tebe nema uskrsnuća na život!«

 

Psalam Ps 17, 1.5-6.8b.15

Kad se probudim, Gospodine, naužit ću se pojave tvoje.

 

 Počuj, Gospodine pravedni,

i vapaj mi poslušaj,

usliši molitvu iz usta iskrenih!

 

Korak mi čvrsto prionu za tvoje staze,

ne zasta mi noga na putima tvojim.

Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišiti:

prikloni mi uho i čuj riječi moje.

 

Sakrij me u sjenu krila svojih

a ja ću u pravdi gledati lice tvoje

i kad se probudim,

naužiti se pojave tvoje.

 

 

  1. ČITANJE 2Sol 2, 16 – 3, 5

Pouzdanje u Krista. – Pavao u trenucima ostavljenosti i progonstva ostaje prožet pouzdanjem u Krista i potiče kršćane da ostanu nepokolebivi očekujući Gospodinov dolazak.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas

i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere! Ali, vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga.

A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite

i da ćete vršiti ono što vam zapovijedamo.

A Gospodin neka upravi srca vaša

k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj.

 

EVANĐELJE Lk 20, 27-38   

Bog živih, a ne mrtvih. – U svom propovijedanju Isus utvrđuje vjeru u uskrsnuće. Konačna potvrda i sigurnost dana nam je njegovim uskrsnućem od mrtvih.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pristupe neki od saduceja koji niječu uskrsnuće i upitaše Isusa: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.«

Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.«

»A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih. Tà svi njemu žive!«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/