12 studenoga, 2023

Post By : MBL

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

 

Biti kršćanin znači davati određen smisao svom životu. Nećemo živjeti punijim životom ako se raspršimo u svom radu. Ne smijemo prijeći ni u naviku i uspavanost. Uhodanost ruši vjeru. Život nam postaje jednostavan ako svaki dan iznova prihvaćamo svoje zadatke očekujući Kristov dolazak.

 

  1. ČITANJE Mudr 6, 12-16

Mudrost nalaze oni koji je traže. – Često sreću tražimo u putovanjima, promjenama i napretku. Bog je s nama i sreća nam je na dohvat ruke. Ne gledajmo neprestano vrijeme koje prolazi, već znajmo gledati vrijeme koje dolazi. Već prema tome kako idemo naprijed, imamo i mogućnost da nađemo pravi život i Mudrost.

 

Čitanje Knjige Mudrosti

Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje. Tko zorom rani njoj, taj se ne muči: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih. Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan. Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama i ususret im dolazi u svakoj misli.

 

 

Psalam Ps 63, 2-8

Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

O Bože, ti si Bog moj:

gorljivo tebe tražim;

tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,

kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

 

U svetištu sam tebe motrio

gledajuć ti moć i slavu.

Ljubav je tvoja bolja od života,

moje će te usne slaviti.

 

Tako ću te slavit za života,

u tvoje ću ime ruke dizati.

Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,

hvalit ću te kliktavim ustima.

 

Na postelji se tebe spominjem,

u bdjenjima noćnim mislim na tebe.

Ti postade meni pomoć,

kličem u sjeni krila tvojih.

 

 

 

  1. ČITANJE 1Sol 4, 13-18

Život ne prestaje. – Nije to teorija, već sigurnost kršćana: Krist je umro i uskrsnuo. Nakon njega i s njime uskrsnut će svi ljudi. Naša je smrt samo prijelaz i preobrazba: uskrsli Krist će nanovo doći i potražit će nas da bismo zauvijek živjeli s Ocem.

 

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

 

Braćo! Nećemo da budete u neznanju o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sâm će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

 

 

EVANĐELJE Mt 25, 1-13

Ne uspavajmo se, već radimo! – Kršćani se veoma lako mogu naviknuti na sigurnost svoje vjere i uspavati se bez ikakvih problema. Jedan trenutak nebudnosti može nam sve upropastiti. Moramo biti budni, raditi i živjeti u nadi Kristova dolaska, jer Gospodin dolazi.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ’Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/