22 siječnja, 2023

Post By : MBL

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz Galileje, prezrene, napola židovske a napola poganske zemlje, svjetlo se podiglo i zasjalo nad siromasima i potlačenima.

 

  1. ČITANJE Iz 8, 23b – 9, 3

Slomljeni jaram. – Spasiteljevo nas svjetlo oslobađa. Bog je slomio jaram naših grijeha, našega nasilja i naše uskogrudnosti. Kršćanin koji je potlačen slobodniji je od svojih tlačitelja.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U prvo vrijeme obescijeni zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu, al’ u vrijeme posljednje on će proslaviti put uz more, s one strane Jordana – Galileju pogansku. Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jaram njegov, batinu plećâ njegovih, šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski.

 

Psalam Ps 27,1.4.13-14

Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:

koga da se bojim?

Gospodin je štit života moga:

pred kime da strepim?

 

Za jedno molim Gospodina,

samo to ja tražim:

da živim u domu Gospodnjem

sve dane života svoga,

da uživam milinu Gospodnju

i dom njegov gledam.

 

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja

u zemlji živih.

U Gospodina se uzdaj, ojunači se,

čvrsto nek bude srce tvoje:

u Gospodina se uzdaj!

 

  1. ČITANJE 1Kor 1,10-13.17

Jedinstvo kršćana. – Ovaj odlomak svetog Pavla i danas je veoma suvremen. U Crkvi ne bi smjela vladati razdijeljenost i strančarstvo. Jedini nam je učitelj Krist Gospodin.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja. Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa. Mislim to što svaki od vas govori: »Ja sam Pavlov«, »A ja Apolonov«, »A ja Kefin«, »A ja Kristov«. Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni? Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.

 

EVANĐELJE Mt 4,12-23

Sveto siromaštvo. – Čuvajmo se svih sredstava moći i sile. Ne voli li Bog više siromašna sredstva? On se ljudima predstavio kao siromah koji dolazi iz skromnog sela. Svoje je prve učenike izabrao među poniznim ribarima.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.« Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/