12 prosinca, 2021

Post By : MBL

Treća nedjelja došašća

 

Sve više se približavamo Božiću. Ne smijemo zaboraviti da je najbolja priprava za taj blagdan da se naučimo drugima davati i s njima dijeliti ono što imamo. Ta Božić je blagdan Božjeg darivanja nama! Kada Bog daruje čovjeka, onda mu daruje najbolje: u Božiću nam je darovao ono najbolje, samoga sebe. Svaki put kad čovjek dijeli, kada se daruje drugima, onda je sličan Bogu koji nam se bezuvjetno darovao. Valja nam dijeliti s drugima svoju radost, ali i suvišak svoga posjedovanja… pa otkidati i od neophodnoga. Darivati drugima svoje vrijeme, svoje sposobnosti…. Dakako, poštivajući uvijek osobnost drugoga. To je put kako ćemo najbolje ostvarivati zajedništvo s drugim ljudima. Sebedarivanje je krepost. 

 

  1. ČITANJE  Sef 14-18a

Ne bojmo se, budimo radosni! – Približava se dan radosti, dan kad Gospodin svoje oslobađa straha i obnavlja ih u svojoj ljubavi. Ne bojmo se! Ne bojte se! – Božja je poruka koja odzvanja svim starozavjetnim tekstovima i teži ispunjenju mesijanske nade. Ne bojte se! – poruka je Uskrsloga svim ljudima svih vremena. Za nas je Krist došao – pokazao nam je put, dao nam je silu svoga Duha te možemo radošću ispunjeni koračati naprijed – u budućnost.

Čitanje knjige proroka Sofonije (Sefanije)

Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele! Veseli se i raduj se iz sveg srca, Kćeri jeruzalemska! Jahve te riješio tvoje osude, neprijatelje tvoje uklonio! Gospodin, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj! Ne boj se više zla! U onaj dan reći će se Jeruzalemu: Ne boj se, Sione! Neka ti ne klonu ruke! Gospodin, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno kao u dan svečani!

 

PRIPRJEVNI PSALAM Iz 12, 2-3, 4bcd, 5-6

Kličite i radujte se 

Jer je velik među vama Svetac Izraelov!

Evo, Bog je spasenje moje,

uzdam se, ne bojim se više,

jer je Gospodin snaga moja i pjesma,

on je moje spasenje.

I s radošću ćete crpsti vodu

iz izvorâ spasenja.

 

Hvalite Gospodina,

prizivajte ime njegovo!

Objavite narodima djela njegova,

razglašujte uzvišenost imena njegova!

 

Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote,

neka je to znano po svoj zemlji!

Kličite i radujte se, stanovnici Siona,

jer je velik među vama Svetac Izraelov!

 

  1. ČITANJE Fil 4, 4-7

 Ne budimo zabrinuti. – Krist je došao u našu povijest. On svake godine sve više dolazi. Tom radošću ispunjeni, moramo je i širiti. Kako? Svojim životom, svojom vedrinom i mirom. Kršćani su otkupljeni Kristovom krvi, za njih je on platio zadužnicu njihovih grijeha, svojom je smrću otkupio sve ljude svih vremena – to je nepresušni izvor radosti za sve koji u njega vjeruju. Biti Kristov znači pronositi njegovu poruku, radosnu vijest, po cijelome svijetu; svojim djelovanjem ostvarivati od njega naviješteno Božje kraljevstvo koje se prvenstveno sastoji u novim međuljudskim odnosima, u konkretnoj ljubavi i milosrđu prema drugima. Poruka našeg života – to je prava poruka o blagovijesti koju nam je Krist donio.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo! Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

 

EVANĐELJE Lk 3, 10-18

Najprije pravednost! – Ivan Krstitelj nije Krist – on to sam izjavljuje – ali poput njega on naglašava zakon ljubavi prema bližnjemu. Iščekivati najprije onoga koji će se krstiti Duhom i ognjem, znači ponajprije brinuti se za ljude oko sebe, paziti da ne zanemarimo pravednost misleći na tobožnju ljubav. Ljubav nikada ne zakida pravednost. Primjer prave pravednosti donosi nam upravo Ivan. Čujmo njegovu poruku!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pitalo je Ivana mnoštvo: »Što nam je dakle činiti?« On im odgovaraše: »Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.«  

Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: »Učitelju, što nam je činiti?« Reče im: »Ne utjerujte više nego što vam je određeno.« Pitahu ga i vojnici: »A nama, što je nama činiti?« I reče im: »Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.«

Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.« I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje.

 

 

Misna čitanja preuzeta sa stranice: http://www.hilp.hr/liturgija-dana/