11 prosinca, 2022

Post By : MBL

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Čovjek je uvijek živio od snova i čežnji. Najdublja njegova čežnja jest san o slobodi. No, o kakvoj je slobodi riječ? Biblija je dala odgovor pun vedrine: to je sloboda koju donosi Mesija. Ali taj je odgovor ujedno i pitanje jer ne poznamo samo značenje Mesije. Ipak pokušajmo u njemu tražiti odgovor na svoja pitanja, čežnje i snove.

 

  1. ČITANJE Iz 35, 1-6a.10

Pođimo na put! – Pustinja je Izraelce podsjećala na oslobođenje, na početak povijesti spasenja. Oni uvijek na ome zahvaljuju Bogu (usp. otpjevni psalam). No, u tmurnim danima izgnanstva oni snivaju o ponovnom oslobođenju i čuju poziv da se dadu na put oslobođenja.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Nek se uzraduje pustinja i zemlja sasušena, neka kliče stepa i kao ljiljan procvjeta! Nek bujno cvatom cvate, neka od veselja kliče i nek se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti slavu Gospodnju, divotu Boga našega.Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Recite preplašenim srcima: »Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!« Sljepačke će oči tad progledati, uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemákov će jezik klicati, vraćati se otkupljenici Gospodnji. Doći će u Sion kličuć od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci.

 

Psalam Ps 146, 6c-10

Dođi, Gospodine, da nas spasiš!

 

Gospodin ostaje vjeran dovijeka,

potlačenima vraća pravicu,

a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje.

 

Gospodin slijepcima oči otvara.

Gospodin uspravlja prignute,

Gospodin ljubi pravedne.

Gospodin štiti pridošlice.

 

Sirote i udovice podupire,

a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka,

tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

 

  1. ČITANJE Jak 5, 7-10

Vrijeme je potrebno. – Moramo se znati strpiti. Kad sijač posije sjeme, on se nada žetvi. Što može drugo i činiti? I Krist djeluje u svijetu. Vjerujemo da će se on i nama sve više očitovati.

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Strpite se, braćo, do dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu. Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se dolazak Gospodnji približio! Ne tužite se jedni na druge da ne budete osuđeni! Evo: sudac stoji pred vratima! Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje.

 

EVANĐELJE Mt 11, 2-11    

Mesija je među nama. – Koji Mesija? Onaj koji ostvaruje ono što je bilo prorečeno: ljudi dobivaju svjetlo i život. Uspostavlja se red – Božji red. To iznenađuje silnike ovoga svijeta kojima upravo koristi nered. Ali siromasi prihvaćaju blagovijest Kraljevstva.

Čitanje svetoga evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode,

gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.

I blago onom tko se ne sablazni o mene.«

Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano:

‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’

Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/