20 ožujka, 2022

Post By : MBL

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

 U današnjoj nedjelji pred oči nam Crkva stavlja lik Mojsija. Bog se očitovao Mojsiju kao Nazočni. Očitovao mu je svoju volju da oslobodi svoj narod. Bog i nas danas poziva. Imamo nevolja, teškoća, događaju nam se nesreće. Nije to djelo Božje, nije to Božja kazna nad onima koji su mu neposlušni. On od nas traži neprestano obraćenje i vjernost. Ako smo tom pozivu vjerni, onda se i Bog uvijek iznova i nama očituje kao Nazočni.

 

  1. ČITANJE Izl 3, 1-8a, 13-15

Gorući grm. – Prvo čitanje nam pokazuje kako se Bog očitovao Mojsiju. Bog je uvijek tajanstven, našem umu nedohvatljiv, ali on je uvijek nazočan u povijesti i narodu koji mu je vjeran. Njega ne možemo nikad posve shvatiti, ali vjerom možemo osjetiti njegovu djelotvornu i spasiteljsku nazočnost.

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Mojsije pasao ovce svoga tasta Jitra, midjanskoga svećenika. Goneći tako stado po pustinji, dođe do Horeba, brda Božjega. Anđeo mu se Gospodnji ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednoga grma. On se zagleda: grm sav u plamenu, a ipak ne izgara.

»Hajde da priđem, reče Mojsije, i promotrim taj veličanstveni prizor: zašto grm ne sagorijeva.« Kad Gospodin vidje gdje prilazi da razmotri, zovne ga iz grma: »Mojsije! Mojsije!« On se javi: »Evo me!« A Gospodin će mu: »Ne prilazi ovamo! Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo. Ja sam, nastavi, Bog tvoga oca, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev.« Mojsije zakloni lice: bojao se u Boga gledati.

A Gospodin nastavi: »Vidio sam, vidio nevolju naroda svoga u Egiptu i čuo mu tužbu na tlačitelje njegove. Znane su mi muke ¬njegove pa siđoh izbaviti ga iz šaka egipatskih i odvesti ga iz te zemlje u zemlju dobru i prostranu – zemlju kojom teče mlijeko i med: u postojbinu Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca.«

Nato Mojsije reče Bogu: »Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: ’Bog otaca vaših poslao me k vama’, i oni me zapitaju: ’Kako mu je ime?’ – što ću im odgovoriti?« Bog reče Mojsiju: »Ja sam koji jesam!« I nastavi: »Ovako kaži Izraelcima: ’Ja jesam’ posla me k vama.« Još reče Bog Mojsiju: »Kaži Izraelcima ovako: ’Gospodin, Bog otaca vaših, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama.’ To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena.«

 

Psalam : 103 (102) 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 11

Milosrdan je i milostiv Gospodin.

 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina

i sve što je u meni, sveto ime njegovo!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina

i ne zaboravi dobročinstava njegovih!

 

On ti otpušta sve grijehe tvoje,

on iscjeljuje sve slabosti tvoje;

on ti od propasti izbavlja život,

kruni te dobrotom i nježnošću.

 

Gospodin čini pravedna djela

i potlačenima vraća pravicu,

Mojsiju objavi putove svoje,

sinovima Izraelovim djela svoja.

 

Milosrdan je i milostiv Gospodin,

spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.

Jer kako je nebo visoko nad zemljom,

dobrota je njegova nad onima koji ga se boje.

 

  1. ČITANJE 1Kor 10, 1-6.10-12

Pouka prošlosti. – Pavao nas izvještava kako su Hebreji za svog izlaska iz ropstva, što je u biti vazmeno iskustvo, bili obdareni Božjom pomoći (prisutnost oblaka, prijelaz preko Crvenog mora, dar mane…). Ipak svi su oni izginuli jer nisu znali odoljeti zemaljskim zavodljivostima. To je i pouka svima nama: nitko od nas ne može biti posve siguran da neće pasti. Potrebno je da pazimo da ne padnemo i zalutamo krivim putovima.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Ne bih htio da budete u neznanju: oci naši svi bijahu pod oblakom, i svi prijeđoše kroz more, i svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru, i svi su isto duhovno jelo jeli, i svi su isto duhovno piće pili. A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila; stijena bijaše Krist. Ali većina njih nije bila po volji Bogu: ta poubijani su po pustinji. To bijahu pralikovi naši: da ne žudimo za zlima kao što su žudjeli oni. I ne mrmljajte kao što neki od njih mrmljahu te izgiboše od Zatornika. Sve se to, kao pralik, događalo njima, a napisano je za upozorenje nama, koje su zapala posljednja vremena. Tko dakle misli da stoji, neka pazi da ne padne.

 

EVANĐELJE Lk 13, 1-9

Poziv na obraćenje. – Događaj koji se dogodio Galilejcima nije nužno Božja kazna, već poziv na obraćenje. Mi možda i previše nevolje pripisujemo Bogu koji ih kažnjava. Naš Bog je strpljiv i ljubavlju ispunjen. Svakome daje mogućnost obraćenja. I mi bismo trebali biti takvi: strpljivi, dobrostivi i puni susretljivosti prema ljudima jer jedino im tako možemo pomoći.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U taj čas dođoše neki te javiše Isusu što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava. Isus im odgovori: »Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti! Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili veći dužnici od svih Jeruzalemaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti.«

Nato im pripovjedi ovu prispodobu: »Imao netko smokvu zasađenu u svom vinogradu. Dođe tražeć ploda na njoj i ne nađe pa reče vinogradaru: ’Evo, već tri godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju?’ A on mu odgovori: ’Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim. Možda će ubuduće ipak uroditi. Ako li ne, posjeći ćeš je.’«

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/