01 siječnja, 2023

Post By : MBL

SVETA MARIJA BOGORODICA

Što će nam donijeti nova godina? Da li će biti ispunjena ljudskim sadržajem i plodnim naporima? Ili će biti puna tjeskobe, bijede i ratova? Današnji dan, svetkovinu Svete Bogorodice Marije, papa je posvetio molitvi za mir. Budimo radnici mira u svijetu.

 

  1. ČITANJE Br 6, 22-27

Božji blagoslov. – Ovaj blagoslov Bog je naučio Mojsija i Židovi ga i danas mole svake subote. Obraćajući se ljudima njime kršćanin izražava svoju iskrenu želju: Nek vam Gospodin donese mir!

Čitanje Knjige Brojeva

Reče Gospodin Mojsiju: »Reci Aronu i njegovim sinovima: Ovako blagoslivljajte Izraelce: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva! Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude! Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese! Tako neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelove i ja ću ih blagoslivljati.«

 

Psalam Ps 67, 2-3.5-6.8

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,

obasjao nas licem svojim,

da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,

svi puci tvoje spasenje!

 

Nek se vesele i kliču narodi

jer sudiš pucima pravedno

i narode vodiš na zemlji.

 

Neka te slave narodi, Bože,

svi narodi neka te slave!

Bog nas blagoslovio!

Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

 

  1. ČITANJE Gal 4, 4-7

Marija, Majka Spasiteljeva. – Bog nam je po Mariji darovao svoga Sina. A po Isusu i mi smo postali sinovi i baštinici Božji. Duh koji nam on daje omogućuje nam da Boga nazivamo »Oče naš«.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo: Kad dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bī rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: Abba! Oče! Tako više nisi rob, nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu.

 

EVANĐELJE Lk 2,16-21

Ponizni poput Marije. – Marija sluša objavu koja je dana pastirima. O njoj ona razmišlja u svom srcu ponizno i sva uronjena u sjaj svoga Sina. I Bog je prosvjetljuje.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno.

Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća.

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/