Subota, 6. 6. 2020.

05 lipnja, 2020

Post By : MBL

IX. tjedan kroz godinu
Subota, 6. 6. 2020.
Bogoslužje kvatri
(za posvećenje ljudskog rada i urod zemlje)

ČITANJA:
2Sol 3, 6-12.16;
Ps 127, 1-2;
Mt 25, 14-30

Evanđelje: Mt 25, 14-30

Iz Evanđelja po Mateju

     U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:
     »Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.
     Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’
     Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’
     A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’
      ‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«

 

     U prvom čitanju riječ je o izbjegavanju rada u kršćanskoj zajednici. Ne bave se nikakvim zarađivanjem za kruh, nego ljenčare i uzaludno troše vrijeme. Žele se predstaviti kao kršćanske također građanske kreposti kao što su marljivost i etika rada. Kroz tekst se osjeća da autor kori takve ljude koji iskorištavaju ostale članove zajednice ali druge ljude koji rado darivaju.
     Postoje pravila o radu za one koji dolaze i koji borave u zajednici (usp. Didahe 12). Primjer daje i sam apostol Pavao pri čemu se vjerojatno poziva na ono što je već rečeno u 1Sol 1,6: „I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga“ i 2,9: „Sjećate se doista, braćo, našega truda i napora. Propovijedali smo vam evanđelje Božje i radili noću i danju da ne bismo opteretili koga od vas“. Pavlov primjer valja nasljedovati, tiče se svih, osobito prozvanih ljenčina.