Subota, 30. 5. 2020.

29 svibnja, 2020

Post By : MBL

VII. Vazmeni tjedan
Subota, 30. 5. 2020.
Svagdan

ČITANJA:
Dj 28, 16-20.30-31;
Ps 11, 4-5.7;
Iv 21, 20-25

Evanđelje: Iv 21, 20-25

Iz Evanđelja po Ivanu

     U ono vrijeme: Petar se okrene i opazi da ga slijedi onaj učenik kojega je Isus ljubio i koji se za večere bijaše privio Isusu uz prsa i upitao ga: »Gospodine, tko će te to izdati?« Vidjevši ga, Petar kaže Isusu: »Gospodine, a što s ovim?« Odgovori mu Isus: »Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti idi za mnom!« Stoga se pronese među braćom glas da onaj učenik neće umrijeti. No Isus nije rekao: »Neće umrijeti«, nego: »Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga?«
     Taj učenik za ovo svjedoči i ovo napisa. I znamo da je istinito svjedočanstvo njegovo. A ima još mnogo toga što učini Isus i kad bi se sve redom popisalo, sav svijet, mislim, ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale.

     Židovskim prvacima govori Pavao da nije ništa učinio protiv naroda i običaja otačkih, a ipak je bio uhićen u Jeruzalemu. I sad nije došao govoriti protiv svoga naroda pred carem. Pavao nosi verige zbog nade Izraelove. Rimski Židovi nisu čuli ništa negativno o Pavlu, ali od njega žele čuti o toj sljedbi kojoj se posvuda proturječi (usp. Dj 28,22). U dogovoreni dan Pavao u svom stanu najprije izlaže i svjedoči o kraljevstvu Božjem (usp. također 14,22; 19,8; 20,25; 28,31). U Korintu svjedoči Židovima da Isus jest Krist (usp. Dj 18,5). U Miletu govori da je u Aziji upozoravao Židove i Grke da se obrate k Bogu i da vjeruju u Gospodina našega Isusa (usp. Dj 20,21). Povijest Isusa Krista kao ispunjenje obećanja je postala interpretativno sredstvo da se razumije veza između proroštava Svetoga pisma i spasenjskog Božjeg djelovanja u povijesti.
     Nadalje, iz Mojsijeva Zakona i Proroka uvjerava o Isusu. Uvjeravanje je način Pavlova propovijedanja kako još nalazimo i na drugim mjestima (Dj 13,43; 18,4; 19,8). U Antiohiji pizidijskoj, u Korintu i u Efezu Pavao uvjerava Židove. I u tom smislu se koristi Svetim pismom. O Isusu Pavao kaže da je živ, premda je umro po iskazu Porcija Festa (usp. Dj 25,19). U Rimu je Pavao naučavao o Isusu Kristu sa svom slobodom, nesmetano (usp. Dj 28,31). Pavlovo pozivanje na Pisma u vezi s Isusom želi pokazati Isusovo uskrsnuće/smrt po tim istim Pismima, odnosno da Isus jest Krist.