Subota, 16. 5. 2020.

15 svibnja, 2020

Post By : MBL

V. Vazmeni tjedan
Subota, 16. 5. 2020.
Svagdan

ČITANJA:
Dj 16, 1-10;
Ps 100, 1b-3.5;
Iv 15, 18-21

Evanđelje: Iv 15, 18-21

Iz Evanđelja po Ivanu

     U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Sjećajte se riječi koju vam rekoh: 'Nije sluga veći od gospodara.' Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, i vašu će čuvati. A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla.«

     Drugo misijsko putovanje uslijedilo je poslije tzv. sabora u Jeruzalemu kojemu je povod bio raspra u Antiohiji (usp. Dj15,1-29). Inicijativu za drugo putovanje dao je Pavao u želji da pohodi braću kojoj je navijestio riječ Gospodnju. Budući da Pavao nije htio povesti Ivana zvanog Marko, razišao se s Barnabom. Barnaba je pak s Markom pošao na Cipar. Pavao je ovaj put započeo sa Silom proputovavši Sirijom i Cilicijom (usp. Dj 15,41; usp. također Gal 1,21). Na tom putu kroz Likaoniju, Derbu i Listru nađoše Timoteja i povedoše ga sa sobom. Crkvama su uručivali odredbe s tzv. jeruzalemskog sabora (usp. Dj 16,4; 15,19-29).
     Na tom putovanju važan je poziv da dođu u Makedoniju, tj. da prijeđu u Europu. Podsjećam da je Via Egnatia povezivala od 2. st. pr. Kr. Byzantium i Dyrrachium i bila je žile kucavica naviještanja evanđelja, kako kažu i Djela apostolska o ukazanju Makedonca koji je apostola Pavla pozvao u Makedoniju/Europu: „Noću je Pavao imao viđenje: Makedonac neki stajaše i zaklinjaše ga: Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam! Nakon viđenja nastojasmo odmah otputovati u Makedoniju, uvjereni da nas Bog zove navješćivati im evanđelje. Otplovismo iz Troade i zaputismo se ravno u Samotraku pa sutradan u Neapol, a odande u naseobinu Filipe – grad prvog dijela Makedonije. U tom se gradu zadržasmo nekoliko dana.“ (Dj 16,9-12).
     Ta je cesta prolazila dakle uz današnju Bitolu, Ohridsko jezero u Sjevernoj Makedoniji sve do Drača u Albaniji. Prvi europski grad su Filipi gdje se Pavao pozvao na svoje rimsko građanstvo (usp. Dj 16,12-40). U Solunu je došlo do ozbiljnog sukoba sa Židovima (usp. Dj 17,1-9). Značajan je Pavlov boravak i govor u Ateni (usp. Dj 17,15-34). Iz Atene je Pavao došao u Korint (usp. Dj 18,1-17), pa nakon godinu i pol dana ode u Siriju preko Efeza.