Subota, 13. 6. 2020.

12 lipnja, 2020

Post By : MBL

X. tjedan kroz godinu
Subota, 13. 6. 2020.
Sv. Antun Padovanski, prezbiter i crkveni naučitelj
Blagdan

ČITANJA:
Ef 4, 7. 11-15;
Ps 40, 3-4. 10-11.17;
Mk 16, 15-20

 

Evanđelje: Mk 16, 15-20

Iz Evanđelja po Marku

     U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se.
     A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro.«
    
I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu. Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.

 

 

     Crkva kao spasenjski prostor nije samostalna veličina, nego kao ona koja je „u Kristu“. Ta upućenost na Krista je vidljiva u Ef 4,15-16: „Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist,od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi“.
     A što se tiče prostornog nauštrb možda vremenskog gledanja na spasenje možemo reći da Crkva koja je već sve, što Pavao očekuje za eshaton, mora tu svoju bit tek još prožeti. Njezina je zadaća da postane svjesna svoje biti u Kristu, da to prođe. To možemo ukratko reći: Crkva mora tek još postati ono što već je. U tom smislu možemo govoriti i o kraljevstvu Kristovu, da ono već je ali mora tek još doći. Time smo zapravo kraljevstvo izjednačili s Crkvom. No Krist je glava Crkve.
     Uskrsli Krist uzima dio u „vlasti“ u sve većoj mjeri, zahvaljujući svom uzvišenju zdesna Bogu (usp. Ps 110,1). To znači da se prema kraljevstvu Crkva odnosi kao prema „glavi“. Kristova se vlast pokazuje u Crkvi. U tome se pokazuje i organska povezanost Krista i Crkve. Crkva raste s obzirom na tu svoju povezanost s Kristom. To moramo upoznati po Duhu Svetom koji je zalog baštine, pa nam, budući da je Duh Sveti samo zalog, još predstoji potpuno zadobivanje baštine, tj. otkupljenje.