Srijeda, 29. 4. 2020.

28 travnja, 2020

Post By : MBL

III. Vazmeni tjedan
Srijeda, 29. 4. 2020.
SV. KATARINA SIJENSKA, djevica i crkvena naučiteljica, suzaštitnica Europe
Blagdan

ČITANJA:
1Iv 1, 5 – 2, 2;
Ps 103, 1-4.8-9.13-14.17-18a;
Mt 11, 25-30

Evanđelje: Mt 11, 25-30

Iz Evanđelja po Mateju

     U ono vrijeme reče Isus: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«

     Jedan od onih svjedoka koji su uistinu čuli Riječi Života i očima svojim vidjeli Spasitelja svijeta, želi nas poučiti i – ukazujući na Istinitoga – raspršiti svaku maglu grijeha i zablude u kojoj se nalazimo. Naime, sv. Ivan, apostol i evanđelist, u svojoj Prvoj poslanici upućuje nam svoju očinsku i apostolsku riječ, pritom ne svoju riječ, već riječ Duhom Svetim nadahnutu – riječ Božju. I znamo: Duh Sveti – Gospodin i Životvorac – ne govori preko apostola besciljno, uzaludno ili da bi raspravljao, nego kao Duh Istine govori da bi Istinu otkrio i u Nju uvodio (usp. Iv 16, 13).
     Poštujući slobodu svakoga čovjeka, možemo reći kako nam apostoli ništa ne nameću, ali ipak, Istinu nam otkrivaju Duhom Svetim, i tim se riječima nema što nadodati niti oduzeti – one su Duhom Svetim otkrivene. Ne mijenjaju se protokom vremena, jer su to istine koje nam otkriva vječni Bog, istinite riječi koje su neprolazne (usp. Mk 13, 31).
     Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve! Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine. Svjetlo i tama ne idu zajedno. Život u milosti, a u isto vrijeme i u grijehu, nemoguć je. Istina i laž nemaju ništa zajedničko. Ne možemo služiti Bogu i đavlu. Prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo je prema Bogu (usp. Jak 4, 4).
     Danas je vrlo malo onih koji misle poput apostola i koji im vjeruju – malo je onih koji imaju misao Kristovu (usp. 1Kor 2, 16). No, unatoč tome što velika većina posrće u svom oholom bezumlju – riječ Božja ostaje Istinita. I to što se ponekad ne slažemo s riječima Svetoga Pisma, s učenjem apostola i Crkve to ne znači da smo u pravu, naprotiv, jedino može biti naš problem i naša muka. To što danas mnogi poučavaju, pišu ili govore protivno nauku apostola to im ne daje nikakvu vrijednost. To samo otkriva upornost duha oholosti i protivljenja, i neposluh Riječi (usp.1 Pt 2, 8).
     Takvi oholi „mudraci“ ovoga svijeta ne žele čuti Riječ. Ne žele se pokoriti Istini koja se božanski moćno i jednostavno objavila. Ne samo da ne žele, već je ne mogu ni čuti jer im izmiče. Sam Gospodin u današnjem evanđelju tako poučava i pokazuje nam kako su otajstva Kraljevstva nebeskoga skrivena od mudrih i umnih. „Mudri“ ne trebaju pouku, njima ne treba učitelj, niti opomena, niti savjet. Oni su zatvorili i um i srce pred Istinom te žive u vlastitom prividnom znanju – onesposobljeni za svaki napredak.
     Ovdje nam se otkriva važnost i nužnost kreposti jednostavnosti i poniznosti. Ta krepost i takvo duhovno raspoloženje su preduvjet za bilo kakav duhovni rast. Ljubav, kao ni jedna druga krepost bez poniznosti ne može se ukorijeniti ni rasti u duši jer u protivnom oholost, sebeljublje i svi popratni grijesi koji iz toga proizlaze priječe prisnost s Bogom u duši. Poniznost su vrata kroz koja se ulazi u istinski odnos s Bogom, drugog puta nema: učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca. Oni uistinu ponizni i maleni, znaju gdje im je blago. Oni se ne podcjenjuju niti precjenjuju. Znaju dobro da ne posjedu, da svojim snagama ne postižu i da svojim zaslugama ne napreduju, da su primili sve što posjeduju (usp. 1Kor 4, 7).
    
Otvorimo svoja srca i pameti Onome koji jedini otkriva Istinu. Da bismo prepoznali Božje djelovanje, shvatili i prihvatili Njegovu riječ, imajmo djetinje oči, pamet i srce.  Postanimo jednostavni, ponizni, sabrani, siromašni, čisti: zaista biti oni maleni, kojima će se otkriti planovi Božji i tajne Kraljevstva Božjega.