Srijeda, 10. 6. 2020.

09 lipnja, 2020

Post By : MBL

X. tjedan kroz godinu
Srijeda, 10. 6. 2020.
Svagdan

ČITANJA:
1Kr 18, 20-39;
Ps 16, 1-2.4.5.8.11;
Mk 5, 17-19

Evanđelje: Mt 5, 17-19

Iz Evanđelja po Mateju

     U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«

     Krenuli mnogi za Isusom. Neki iz znatiželje, neki iz krive namjere; neke su nagovorili, namamili, neki su samo naizvan krenuli. Tako je kroz svu povijest; u svakom razdoblju i u svakom kutku zemlje, mnogi su se nazivali i nazivaju se Kristovim sljedbenicima, učenicima, simpatizerima i tome slično – ali rijetki su oni koji su potpuno njegovi i koji ga mogu iskreno zvati svojim – ali i oni koje bi On mogao priznati kao svoje.
     Mnogi bi se od nas obraćenika mogli svrstati u skupinu onih „obraćenika“ koji još nisu napustili stari način života niti su svukli starog čovjeka s njegovim djelima. Zar to ne znači biti Isusov, biti Božji? Zar to ne znači krenuti za njim i biti njegov učenik? Nemoguće je upoznati Isusa, ostati nepromijenjen – a zvati se njegovim. Jer ako smo ga čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu: trebamo odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast, a obnavljati se duhom svoje pameti i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine. (Ef 4, 21-24)
    
Vidimo, osjećamo i u sebi prepoznajemo: dva su puta. Put života ili put smrti; put svetosti ili grijeha; prihvatiti Isusa u potpunosti ili ga odbaciti; biti Božji ili ne. Svakodnevno smo na ispitu i uvijek imamo priliku odabirati, imamo mogućnost izbora.
     U današnjem prvom čitanju, prorok Ilija nas sve opominje i pita: Dokle ćete hramati na obje strane? Ako je Jahve Bog, slijedite ga; ako je Baal, slijedite njega. (1Kr 18, 21) Isus nije došao ukinuti Zakon ili Proroke, već ih je došao ispuniti, ostvariti. U Isusu se, dakle, ispunja svaki starozavjetni poziv na obraćenje i promjenu. Drugim riječima, Isus je Onaj koji je postavljen na propast i uzdignuće mnogima (usp. Lk 2, 34). Na propast mi je ukoliko odem od njega, ukoliko ga odbacim; na uzdignuće ako ga prihvatim.
     Brate i sestro! Nije svejedno koji ćemo put odabrati. Nije bezazleno što je Gospodin došao, što nam se objavio. Stoga, ne budimo hladni prema Ljubavi koja nas je pohodila, koja je u našoj sredini, i koja je s nama do svršetka svijeta.