14 svibnja, 2023

Post By : MBL

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

Poslanje je učenika da naviještaju evanđelje ne samo narodu prvog saveza već sve do nakraj zemlje. Oni su Kristovi svjedoci te se po njegovu primjeru moraju suočiti i s progonstvom. Duh im je dao da tu zadaću ispune.

 

  1. ČITANJE Dj 8, 5-8.14-17

»Bit ćete mi svjedoci u Samariji.« – Evanđelje darom Duha poprima sveopće razmjere te se tako počinje širiti Crkva koja je tek nastala. Luka ovdje izvještava o poslanju đakona Filipa u Samariji. Petar i Ivan dolaze ondje tek kasnije da podijele Duha te tako očituju usku vezu koja neprestano povezuje nove Crkve s Crkvom maticom.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Filip siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu.

Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.

 

Psalam Ps 66, 1-3a.4-7a.16.20

Kliči Bogu, sva zemljo.

Kliči Bogu, sva zemljo,

opjevaj slavu imena njegova,

podaj mu hvalu dostojnu.

Recite Bogu: »Kako su potresna djela tvoja!«

 

»Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva,

neka pjeva tvom imenu!«

Dođite i gledajte djela Božja:

čuda učini među sinovima ljudskim.

 

On pretvori more u zemlju suhu

te rijeku pregaziše.

Stoga se njemu radujmo!

Dovijeka vlada jakošću svojom.

 

Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite,

pripovjedit ću što učini duši mojoj!

Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi,

naklonosti ne odvrati od mene!

 

  1. ČITANJE 1Pt 3, 15-18

Smisao Kristove smrti. – Po primjeru Kristovu propovjednici i svjedoci evanđelja nailaze na protivljenje, prezir i progonstvo. Kršćanska im vjera pomaže da otkriju smisao tog iskušenja.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Gospodin – Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.

 

EVANĐELJE Iv 14, 15-21

»Neću vas ostaviti siročad.« – Krist nam je obećao svog Duha koji će uvijek biti s nama da nam neprestano drži otvorene oči naše vjere i da nam omogućuje istinski život. Mi nipošto nismo siročad jer nam je ispuniti poslanje što nam ga Krist dade.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/