13 veljače, 2022

Post By : MBL

ŠESTA NEDJELJA  KROZ GODINU

Svatko teži za srećom. Za kršćane sreća se ne sastoji u nekoj ugodi, već je ona radost koja se postupno otkriva, a katkada se postiže tek na kraju dugog i moćnog traženja. Prorok Jeremija, a zatim Krist, podsjećaju nas da nam valja izići iz nad samih i osloboditi se svoje težnje za udobnošću da bismo bili sretni.

 

  1. ČITANJE Jr 17, 5-8

Izbor je na nama. – Prorok nas podsjeća na izbor koji ljudi moraju trajno birati: između sreće i nesreće. Blago onome koji svoje pouzdanje stavlja u Boga: život ćemo biti plodan. Proklet je onaj koji vjeruje Jedino u svoje sile: njegov će život biti pusti i besplodan. Moramo se vazda oslobađati sebe kako bismo susreli Boga.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo govori Gospodin: »Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, i slabo tijelo smatra svojom mišicom, i srce svoje od Gospodina odvraća. Jer on je kao drač u pustinji: ne osjeća kad je sreća na domaku, tavori dane u usahloj pustinji, u zemlji slanoj, nenastanjenoj. Blagoslovljen čovjek koji se uzda u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje. Nalik je stablu zasađenu uz vodu što korijenje pušta k potoku: ne mora se ničeg bojati kad dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje. U sušnoj godini brigu ne brine, ne prestaje donositi plod.«

 

Psalam Ps 1,1-4.6

Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,

ne staje na putu grešničkom

i ne sjeda u zbor podrugljivaca,

već uživa u zakonu Gospodnjemu,

o zakonu njegovu misli dan i noć.

 

On je ko stablo zasađeno

pokraj voda tekućica

što u svoje vrijeme plod donosi;

lišće mu nikad ne vene,

sve što radi dobrim urodi.

 

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!

Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.

Jer Gospodin zna put pravednih,

a propast će put opakih.

 

 

  1. ČITANJE 1Kor 15,12.16-20

Ako Krist nije uskrsnuo zaludna je vjera naša. – Apostol Pavao nastavlja svojom poukom o Kristovu uskrsnuću svih ljudi. Za njega je silno važna činjenica da je Krist uskrsnuo, jer da on nije uskrsnuo, »isprazno bi bilo naše propovijedanje i zaludna bi bila naša vjera.« To je jezgra naše vjere u Krista koja je znak razlučivanja kršćana od pogana i religioznih ljudi svih vremena.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo. A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!

 

 

EVANĐELJE Lk 6,17.20-26

Blago vama siromasi! Jao vama bogataši! – Kraljevstvo je Božje među nama. Tko može u nj ući? Od vremena proroka pa naovamo prednost imaju siromasi, obespravljeni, iskorištavani i svi koji su na bilo koji način izrabljivani od drugih. Ne znači to da oni moraju ostati skrštenih ruku. Naprotiv. Oni teže i bore se za kraljevstvo Božje. Luka nam realistički nabraja kategorije sretnih i prokletih, onih koji su otvoreni dobru i onih koji su okrenuti jedino prema sebi samima.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus siđe s dvanaestoricom i zaustavi se na ravnu. Podigne oči prema učenicima i govoraše:

»Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje! Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi! Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati! Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!

Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu. Ta jednako su činili prorocima oci njihovi! Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu! Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete! Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati! Jao vama kad vas svi budu hvalili! Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/