12 veljače, 2023

Post By : MBL

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Ljudska nas mudrost sili da gledamo na sebe i svoje probitke. Kristova pak mudrost traži da idemo za njim sve do ludosti križa. U svojim djelima i u svojim mislima kršćanin slijedi Krista i njegovu blagovijest.

 

  1. ČITANJE Sir 15, 15-20

Zahtjevna sloboda. – U svom životu sami trebamo donositi odluke. No potrebno je da, pomognuti Božjim zapovijedima, uočimo što njegova mudrost od nas očekuje. Slobodni smo da budemo vjerni ili nevjerni. Od nas se stoga traži da tražimo istinu i da je u život provodimo.

Čitanje Knjige Sirahove

Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran.

On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju.

Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati.

Jer velika je mudrost u Gospodina, on je svemoćan i vidi sve.

Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospodin zna svako djelo čovječje.

Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh.

 

Psalam Ps 119, 1-2.4-5.17-18.33-34

Blaženi koji hode po zakonu Gospodnjemu!

 

Blaženi oni kojih je put neokaljan,

koji hode po Zakonu Gospodnjemu!

Blaženi oni koji čuvaju propise njegove,

čitavim srcem njega traže!

 

Naredbe si svoje

dao da se brižno čuvaju.

O, kad bi čvrsti bili putovi moji

da tvoja čuvam pravila!

 

Milostiv budi meni, sluzi svojem,

da živim i tvoje riječi čuvam!

Otvori oči moje

da gledam divote tvoga zakona!

 

Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih

i ja ću je čuvati do kraja!

Pouči me da se tvoga držim zakona

i čuvat ću ga svim srcem!

 

  1. ČITANJE 1Kor 2, 6-10

Dvije mudrosti. – Sveti nas Pavao poziva da ne pobrkamo ljudsku mudrost s Božjom mudrošću. Božja mudrost ide sve do ludosti i jedino nam Duh može pomoći da shvatimo to otajstvo.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, nego navješćujemo Mudrost Božju, u otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. Nego, kako je pisano: »Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube«. A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.

 

EVANĐELJE Mt 5, 17-37

Zakon u duhu i istini. – Isus nije došao dokinuti Mojsijev zakon, već traži da on proizlazi iz našeg obraćenja srca. Potrebno je pročistiti ne samo čine već i misli. Tad će i naše misli biti ispravne i nedvosmislene.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

»Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.« Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića. Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub. Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/