21 svibnja, 2023

Post By : MBL

SEDMA VAZMENA NEDJELJA

Učenici okupljeni oko Marije očekivali su u dvorani Posljednje večere dolazak Duha. Molitvom su se pripravili za teško poslanje da budu svjedoci Kristovi u svijetu.

 

  1. ČITANJE Dj 1, 12-14

U dvorani Posljednje večere s Marijom u molitvi. – Krste se vratio svome Ocu, no on je obećao da će biti sa svojima i da će im poslati Duha. Oni koje on šalje u svijet očekuju taj dolazak u molitvi i spominjući se posljednje Gospodinove volje.

Čitanje Djela apostolskih

Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.

 

Psalam

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:

koga da se bojim?

Gospodin je štit života moga:

pred kime da strepim?

 

Za jedno molim Gospodina,

samo to ja tražim:

da živim u domu Gospodnjem

sve dane života svoga,

da uživam milinu Gospodnju

i dom njegov gledam.

 

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,

milostiv mi budi, usliši me!

Moje mi srce govori:

»Traži lice njegovo!«

 

  1. ČITANJE 1Pt 4, 13-16

»Blago vama ako vas pogrđuju…« – Petar ovdje iznosi misao blaženstva: Gospodinov je svjedok sretan u patnjama jer ga one ujedinjuju s Kristovom mukom: »Duh Božji počiva u njemu.«

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh slave, Duh Božji u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac; ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga zbog tog imena.

 

EVANĐELJE Iv 17, 1-11a

»Ja za njih molim…« – U Ivanovu evanđelju svijet označuje stvorenje ukoliko je podvrgnuto sotoni. U tom svijetu i mi živimo i u njem smo primili poslanje da svoju braću upoznamo s Ocem i njegovim poslanikom Isusom Kristom.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i progovori: »Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.«

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/