29 svibnja, 2022

Post By : MBL

SEDMA NEDJELJA USKRSA

Nikad se u povijesti nije kao danas govorilo o jedinstvu i dijalogu, a ipak nikad nije bilo toliko ratova i sukoba kao što ih ima danas. To nam pokazuje da jedinstvo nije zbilja koja se može ostvariti na neku zapovijed: ono se ozbiljuje polagano i to preko neophodnog uzajamnog poštivanja. Evanđelje nam predlaže uzor savršenog jedinstva: kao što je Otac u Sinu i Sin u Ocu jedno, tako i mi svi moramo nastojati živjeti u uzajamnom priopćivanju svojih nutarnjih i vanjskih bogatstava.

 

  1. ČITANJE Dj 7,55-60

Učenik i Učitelj. – Stjepan je savršena slika Kristova učenika. Po uzoru na svog Učitelja i on je pretrpio progonstvo, svoj život stavlja u ruke Gospodinove, oprašta svojim razbojnicima.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Stjepan, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu.

 

Psalam Ps 97, 1-2b.6-7c.9

Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad svom zemljom.

 

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,

nek se vesele otoci mnogi;

pravda i pravo

temelj su prijestolja njegova.

 

Nebesa navješćuju pravednost njegovu,

svi narodi gledaju mu slavu.

Poklonite mu se, svi bozi!

 

Jer ti si, Gospodine, Svevišnji – nad svom zemljom,

visoko, visoko nad bozima svima.

 

 

 

 

 

  1. ČITANJE Otk 22, 12-14.16-17.20

Dođi, Gospodine Isuse! – Kršćanin je čovjek koji je naprosto Kristom očaran. On nestrpljivo čeka njegov povratak, svjestan da jedino Gospodin može svijetu darovati zoru mira i jedinstva.

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, čuh glas koji mi govoraše:

»Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu! Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!«

»Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica.«

I Duh i Zaručnica govore: »Dođi!« I tko ovo čuje, neka rekne: »Dođi!« Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava!

Svjedok za sve ovo govori: »Da, dolazim ubrzo!«

Amen! Dođi, Gospodine Isuse!

 

 

EVANĐELJE Iv 17, 20-26

Savršeno jedinstvo. – Isus nas uvodi u prisnost svojih osobnih odnosa s Ocem. Na nama je da ostvarujemo to savršeno jedinstvo. Ako to jedinstvo postane zbilja i našega života, svijet će svojim očima moći vidjeti i osjetiti ljubav Božju i to ć za njega biti putokaz prave vjerodostojnosti Kristova poslanja.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:

»Oče sveti, ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.

Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.

Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/