24 srpnja, 2022

Post By : MBL

SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Možemo moliti, a da ipak to ne bude prava kršćanska molitva poput Kristove. Isus će nam reći kako se valja moliti Ocu… Ali da bismo ga mogli pravo shvatiti, najprije donosi jednu priču.

 

  1. ČITANJE Post 18, 20-32

Abraham zagovara. – Nekoliko tisućljeća prije Krista katastrofa je zadesila predio Bliskog Istoka gdje se nalazio pokvareni grad Sodoma. Prije no što je pustoš zahvatila grad, Abraham je molio Boga ad poštedi njegove stanovnike. Bio je u svom zahtjevu uporan. Kako daleko nam valja ići u svojoj molitvi?

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Reče Gospodin: »Velika je vika na Sodomu i Gomoru! Grijeh je njihov pretežak. Idem dolje da vidim rade li zaista kako veli vika što je stigla do mene pa da znam.«

Oni ljudi krenu odanle prema Sodomi. Abraham je još stajao pred Gospodinom pa se primače bliže i reče: »Hoćeš li iskorijeniti i nevina s krivim? Možda ima pedeset nevinih u gradu. Zar ćeš uništiti mjesto radije nego ga poštedjeti zbog pedeset nevinih koji budu ondje? Daleko bilo od tebe da takvo što učiniš: da ubijaš nevina i kriva pa da i nevini i krivi prođu jednako! Daleko bilo to od tebe! Zar da ni sudac svega svijeta ne radi pravo?« Nato reče Gospodin: »Ako nađem u gradu Sodomi pedeset nevinih, zbog njih ću oprostiti cijelomu mjestu.« Abraham će opet: »Ja se evo usuđujem govoriti Gospodinu, ja, prah i pepeo! Da slučajno bude pet manje od pedeset? Bi li uništio sav grad zbog te petorice?« On odgovori: »Neću ga uništiti ako ih ondje nađem četrdeset i pet.« I dometnu Abraham: »Ako ih se možda nađe četrdeset?« Odgovori: »Neću to učiniti zbog četrdesetorice.« Abraham će opet: »Neka se Gospodin ne ljuti ako nastavim. Ako ih se ondje nađe možda trideset?« Odgovori: »Neću to učiniti ako ih ondje nađem trideset.« I opet će Abraham: »Još se usuđujem govoriti Gospodinu. Ako ih se možda ondje nađe dvadeset?« Odgovori: »Neću uništiti grada zbog te dvadesetorice.« Nato će Abraham: »Neka se Gospodin ne ljuti ako progovorim još samo jednom: Ako ih je slučajno ondje samo deset?« Odgovori: »Neću uništiti grada zbog te desetorice.«

 

Psalam Ps 138, 1-3.6-8

Kad sam te zazvao, uslišio si me Gospodine.

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca

jer si čuo riječi mojih usta.

Pred licem anđelâ pjevam tebi,

bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.

 

Zahvaljujem imenu tvojem

za tvoju dobrotu i vjernost.

Kad sam te zazvao, uslišio si me,

dušu si moju pokrijepio.

 

Zaista, uzvišen je Gospodin, ali gleda na ponizna,

a oholicu izdaleka poznaje.

Kročim li kroz nevolje, ti mi život čuvaš,

pružaš ruku proti gnjevu mojih dušmana.

 

Gospodine, tvoja me desnica spašava!

Gospodin će dovršiti što započe za me!

Gospodine, vječna je ljubav tvoja:

djelo ruku svojih ne zapusti!

 

 

  1. ČITANJE Kol 2, 12-14

Krist – naš posrednik. – Istinski pravednik odsad je Krist. On je kao naš posrednik na sebe uzeo grijeh ljudi. Sveti Pavao nas podsjeća što smo postali zahvaljujući Kristu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: S Kristom suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime.

Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ.

 

EVANĐELJE Lk 11, 1-13

Poput djece upravimo svoju molitvu Ocu. – Abraham je bio uporan u svojoj molitvi, ali samo do neke mjere. Danas – nakon Krista – nema više mjere koja bi nas ograničavala da se Bogu utječemo kao svome Ocu.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: »Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.« On im reče: »Kad molite, govorite:

Oče! Sveti se ime tvoje!

Dođi kraljevstvo tvoje!

Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan!

I otpusti nam grijehe naše:

ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem!

I ne uvedi nas u napast!«

I reče im: »Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: ’Prijatelju, posudi mi tri kruha. Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!’ A onaj mu iznutra odgovori: ’Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem…’ Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.

I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.

A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/