Prvi petak: Pobožnost Srcu Isusovu

03 travnja, 2020

Post By : MBL

ZLATNA KRUNICA
(Moli se na običnu krunicu)

P. Bože, u pomoć mi priteci
N. Gospodine, pohiti mi u pomoć
P. Slava Ocu.

P. Slatko Srce mog Isusa!
N. Daj da te ljubim sve to više.

(Umjesto “Oče naš” moli se)
Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu
za svoje grijehe, za pomoć svetim dušama u čistilištu i za potrebe sv. Crkve.

(Umjesto “Zdravo Marijo" moli se 10 puta)
P. Isuse, blaga i ponizna Srca!
N. Učini srca naša po Srcu svome.

(Umjesto “Slava Ocu" moli se)
P. Slatko Srce Marijino!
N. Budi moje spasenje.

(Na kraju krunice se izmoli)
Očenaš… Zdravomarijo… Slava Ocu…

LITANIJE SRCU ISUSOVU

Gospodine smiluj se!
Kriste smiluj se!
Gospodine smiluj se!
Kriste čuj nas!
Kriste usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga, smiluj nam se!
Srce Isusovo, u krilu Djevice Majke od Duha Sv. sazdano,
Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno,
Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga,
Srce Isusovo, hrame Božji sveti,
Srce Isusovo, šatore Višnjega,
Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska,
Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi,
Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo,
Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno,
Srce Isusovo, svake hvale predostojno
Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca,
Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja,
Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva,
Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo,
Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo,
Srce Isusovo, željo bregova vječnih,
Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa,
Srce Isusovo, bogato za sve koji zazivaju Tebe,
Srce Isusovo, izvore života i svetosti,
Srce Isusovo, pomirilište grijeha naših,
Srce Isusovo, nasićeno pogrdama,
Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših,
Srce Isusovo, do smrti poslušno,
Srce Isusovo, kopljem probodeno,
Srce Isusovo, izvore sve utjehe,
Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše,
Srce Isusovo, mire i pomirenje naše,
Srce Isusovo, žrtvo za grijehe,
Srce Isusovo, spasenje onima koji se u Te ufaju,
Srce Isusovo, ufanje onima koji u Tebi umiru,
Srce Isusovo, milino sviju svetih,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti …
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas…
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj …

P. Isuse blaga i ponizna srca,
N. Učini srce naše po Srcu svome!

Pomolimo se: Svemogući Bože, pogledaj na Srce preljubljenoga Sina svojega i na hvale i zadovoljštine, koje u ime grešnika Tebi prikazuje, i nama, koji milosrđe Tvoje molimo, Ti oproštenje udijeli umilostivljen, u ime istoga Sina svoga Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.