27 studenoga, 2021

Post By : MBL

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Danas započinje Došašće: neposredna priprava za Božić, vrijeme intenzivnijeg duhovnog života i promišljenijeg hoda s Bogom. Kroz četiri nedjelje spominjat ćemo se kako su ljudi prije Krista očekivali njegov dolazak, kako su živjeli u iščekivanju ostvarenja mesijanske nade, kako su se pripravljali za dolazak Mesije, odnosno Krista, a mi sami ćemo se pripravljati da ovoga Božića postanemo što više ostvarenje Krista, živeći u uzajamnoj ljubavi i ostvarujući čovječniji svijet, navješćujući Božje kraljevstvo i djelatno svjedočeći njegovo ostvarenje. Tako se ujedno pripravljamo na konačni Kristov dolazak – a to je naša budućnost: da ljubav i pravda zagospodare svijetom, da se Božje kraljevstvo u potpunosti ostvari i da Bog, riječima svetoga Pavla, bude sve u svemu. To je nemoguće bez našeg zalaganja, bez našeg aktivnog sudjelovanja u ostvarenju evanđeoskih vrednota, bez našeg zauzetog svjedočenja koje se ogleda prvenstveno u našim djelima pa tek onda u riječima. Nadahnuće nam daje Kristova poruka, a snagu primamo od njegova Duha.

 

1. ČITANJE Jr 33,14-16

Život prožet nadom. – Nepravde, nasilje, ugnjetavanje, izrabljivanje i iskorištavanje – sve to osjećamo u svojoj sredini. Ove su negativne stvarnosti prisutne, u većoj ili manjoj mjeri, i u drugim krajevima svijeta – poznato nam je to preko novina i televizije. Nasilje je uvijek bilo prisutno u ljudskoj povijesti kao izraz zla: počevši od bratoubojstva s početka svijeta preko Isusovog raspeća pa sve do fizičkog i duhovnog nasilja kojim upravo obiluje svijet današnjice. U prvom čitanju čut ćemo proroka Jeremiju kako i nama danas navješćuje spasenje i daje nam novo obećanje. To je Mesija. On je izdanak novog roda, nada ljudskog stremljenja. On je onaj pravedni izdanak koji će vladati po pravu i pravici, koji će dokinuti nasilje i iskorijeniti svaku nepravdu. Bez nadanja pravednosti i miru, naš će život ostati tužan i nedjelotvoran. Stoga je svaki kršćanin pozvan na aktivno ostvarenje pravde i pravičnosti: kako bi u svijetu bilo što manje nepravde i nasilja, kako bi svijetom vladao primordijalni sklad, onaj sklad među stvorenjima, u stvorenjima i između stvorenja i Stvoritelja u kojem je Bog i stvorio svijet.

 

»Evo, dolaze dani« – riječ je Gospodnja – »kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu: U one dane i u vrijeme ono podići ću Davidu izdanak pravedni; on će zemljom vladati po pravu i pravici. U one dane Judeja će biti spašena, Jeruzalem će živjeti spokojno. A grad će se zvati: ‘Gospodin, Pravda naša.’«

 

Psalam 25 (24),4-5.8-9.10.14

K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju.

Pokaži mi, Jahve, svoje putove,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj:
u tebe se pouzdajem svagda.

Jahve je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Sve su staze Jahvine istina i ljubav
za onog koji čuva savez njegov i propise.
Prisan je Jahve s onima koji ga se boje
i savez svoj objavljuje njima.

 

2. ČITANJE 1 Sol 3,12 – 4,2

Pozvani smo na svetost. – Isus je došao obnoviti svijet: ne uništiti ga, nego ga obnoviti, promijeniti ga na bolje, doslovno obratiti ga. Taj događaj usmjeruje sve naše ponašanje i naše zauzimanje: mijenjati sebe kako bi se moglo mijenjati svijet, obraćati se kako bi se moglo druge pozivati na obraćenje. Jedno je osnovno: uzajamno se ljubiti i jedni drugima pomagati – to je jedna od osnovnih Isusovih zapovijedi. U tome je svetost na koju nas poziva Pavao. Što budemo više druge ljubili, uključujući i neprijatelje, što im budemo više pomagali, bili njihovi suputnici i supatnici, to ćemo postajati svetiji. U tome je i naše iščekivanje ponovnog Kristovog dolaska.

 

Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama. Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime. Uostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete! Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu.

 

EVANĐELJE Lk 21,25-28.34-36

Pripravimo se da prihvatimo Krista. – Živimo u civilizaciji potrošnje, užurbanosti, trke za zaradom i zabrinuti smo često za sitnice koje nas ne mogu ispuniti. Imamo dojam da toliko toga ne stižemo, premda gotovo stalno za nečim žurimo. Sve nam to priječi da otkrijemo znakove koji navješćuju Kristov dolazak, znakove koji nisu lako uočljivi i za koje je potrebno imati izoštren pogled. Kao da, slikovito govoreći, putom vozimo toliko brzo da nismo u stanju vidjeti što piše na prometnim znakovima: valja nam usporiti, smanjiti brzinu i onda će prometni znakovi, znakovi koji navješćuju Kristov dolazak, postati jasniji, odnosno čitljiviji. Valja nam budno iščitavati „znakove vremena“, iščitavati i držati ih se. Nemojmo se uspavati, budimo budni, ne zanemarujmo zahtjeve koje Bog danas postavlja pred nas. Otkrit ćemo ih ako budemo pozorni na znakove vremena i zahtjeve ljudi s kojima živimo.

 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje. Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka doći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.«

 

 

 

Misna čitanja preuzeta sa stranice: http://www.hilp.hr/liturgija-dana/