27 studenoga, 2022

Post By : MBL

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Bacimo li letimičan pogled na zbivanje u suvremenom svijetu, opazit ćemo kako se vode ratovi, otkrit ćemo nasilje, trku za lagodnijim životom i bogaćenjem. To vrijedi barem u nekoj mjeri. No, pogledamo li malo bolje, otkrit ćemo da ima i mira, ljubavi i istinskog života.

 

  1. ČITANJE Iz 2, 1-5

Uziđimo na goru Gospodnju! – Prorok promatra svoju zemlju u posljednja vremena i vidi kako se pripravlja mir unatoč teškim danima koje proživljava.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu: Dogodit će se na kraju danâ: Gora Doma Gospodnjega bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: »Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer će iz Siona Zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja.« On će biti sudac narodima, mnogim će sudit plemenima i oni će mačeve prekovat u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda nit se više učit ratovanju. Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!

 

Psalam Ps 122, 1-2.4-9

 

Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

 

Obradovah se kad mi rekoše:

»Hajdemo u Dom Gospodnji!«

Eto noge nam već stoje

na vratima tvojim, Jeruzaleme.

 

Onamo uzlaze plemena,

plemena Gospodnja!

Po zakonu Izraelovu

da slave ime Gospodnje.

Ondje stoje sudačke stolice,

stolice doma Davidova.

 

Molite za mir Jeruzalemov!

Blago onima koji tebe ljube!

Neka bude mir u zidinama tvojim

i spokoj u tvojim palačama!

 

Radi braće i prijatelja svojih

klicat ću: »Mir tebi! «

Radi Doma Gospodina, Boga našega,

za sreću tvoju ja ću moliti.

 

  1. ČITANJE Rim 13, 11-14a

Svanuo je dan. – U svijetu vlada grijeh. Ljudi se odaju pijankama i lagodnom životu. No, u svijetu je i Bog na djelu. On će doći i svjetlo će njegovo pokazati što je u svakome čovjeku pravo.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Shvaćate ovaj čas: Vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo. Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom.

 

EVANĐELJE  Mt 24, 37-44

Budite pripravni! – Bdijte da budete pripravni! Budite spremni primiti Gospodina da vas ne bi novi potop uništio i odnio.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti. Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/