18 veljače, 2024

Post By : MBL

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

Bog je uvijek želio sklopiti savez s ljudima. I danas nam on pruža ruku. Na nama je pak da se obratimo i slijedimo put na koji smo se dali krštenjem. Krist je s nama. On nam svojom riječju i svojim otajstvima omogućuje da odgovorimo tom trajnom Božjem pozivu.

 

  1. ČITANJE Post 9,8-15

Božji savez s Noom i njegovim sinovima. – Božji savez s Noom jest zapravo savez s cijelim s ljudskim rodom i sa svim stvorenjima. Taj savez dosiže svoje dovršenje i puninu u Isusu Kristu, jedinome spasitelju.

 

Čitanje Knjige Postanka

Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim: »Evo, sklapam savez svoj s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa svim zvijerima, sa svime što je s vama izišlo iz korablje – sa svim živim stvorovima na zemlji. Uspostavljam savez svoj s vama te nikad više vode potopne neće uništiti živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti.«

I reče Bog: »A ovo znamen je saveza koji stavljam između sebe i vas i svih živih bića što su s vama za naraštaje dovijeka: Dugu svoju u oblak stavljam, da znamenom bude saveza između mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navučem i dúga se u oblaku pokaže, spomenut ću se saveza svoga, saveza između mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neće biti da uništi svako biće.«

 

 

Psalam Ps 25,4bc-5ab.6-7bc.8-9

Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina za one koji čuvaju Savez tvoj.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,

nauči me svojim stazama!

Istinom me svojom vodi i pouči me

jer ti si Bog, moj Spasitelj.

 

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti

i ljubavi svoje dovijeka.

Spomeni me se po svojoj ljubavi –

radi dobrote svoje, Gospodine!

 

Gospodin je sama dobrota i pravednost:

grešnike on na put privodi.

On ponizne u pravdi vodi

i uči malene putu svome.

 

 

  1. ČITANJE 1Pt 3,18-22

Krist donosi sveopće spasenje. – Stari savezi bili su nesavršeni i privremeni. U doba Noino spasila se samo nekolicina. Danas je po krštenju svaki čovjek pozvan na novi život.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bî spašena vodom. Njezin protulik, krštenje – ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu – i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.

 

 

EVANĐELJE Mk 1,12-15

Približilo se kraljevstvo Božje. – Poput Krista u pustinji i mi moramo svaki dan iznova birati želimo li ostati vjerni Bogu i raditi za spasenje svijeta. Kraljevstvo se Božje uvijek ostvaruje. I danas, Bog nas uvijek čeka.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.

A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/