26 veljače, 2023

Post By : MBL

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

Kušnja. – Povijest je ljudskog roda već od prvih početaka obilježena grijehom. I naš je život neprestano sučeljenje s moćima zla. Ipak, nakon Kristova dolaska sigurni smo u pobjedu. Gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost.

 

  1. ČITANJE Post 2, 7-9; 3, 1-7

Bit ćete kao bogovi. – Svaki put kad sagriješimo obnavljamo grijeh svojih praroditelja. Griješiti ne znači drugo doli poput Adama i Eve svoje želje učiniti mjerilom života te živjeti kao da Bog ne postoji. To znači ne priznavati da smo sinovi Božji, a to je nijekanje ovisnosti i ljubavi.

Čitanje Knjige Postanka

Gospodin Bog sazda čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša. I Gospodin Bog zasadi vrt na istoku u Edenu i u nj smjesti čovjeka koga je sazdao. Tada Gospodin, Bog, učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla – pogledu zamamljiva, a dobra za hranu – i stablo života nasred vrta i stablo spoznaje dobra i zla. Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je načini Gospodin Bog. Ona reče ženi: »Zar vam je doista Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu?« Žena odgovori zmiji: »Plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog: ’Da ga niste jeli! I ne dirajte u nj da ne umrete!’« Nato će zmija ženi: »Ne, nećete umrijeti! Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo.« Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno: ubere ploda njegova i pojede. Dade i svome mužu, koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Tada se obadvoma otvore oči i upoznaju da su goli. Spletu smokova lišća i naprave sebi pregače.

 

Psalam Ps 51 , 3-6a.12-14.17

Smiluj nam se, Gospodine, jer smo sagriješili!

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,

po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!

Operi me svega od moje krivice,

od grijeha me mojeg očisti!

 

Bezakonje svoje priznajem,

grijeh je moj svagda preda mnom.

Tebi, samom tebi ja sam zgriješio

i učinio što je zlo pred tobom.

 

Čisto srce stvori mi, Bože,

i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega

i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

 

Vrati mi radost svoga spasenja

i učvrsti me duhom spremnim!

Otvori, Gospodine, usne moje,

i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

  1. ČITANJE Rim 5 , 12-19

S darom milosti nije kao što je s prekršajem. – Rađamo se u svijetu u kojem vlada grijeh sa svojim kobnim posljedicama: osuda i smrt. Ne smijemo zatvarati oči pred tragičnim stanjem ljudskog roda. No ne smijemo ni očajavati. Krist je došao i sav je ljudski rod pozvao obraćenju i životu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt… Doista, do Zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći.

Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. I dar – to nije kao kad je ono jedan sagriješio: jer presuda nakon jednoga grijeha posta osudom, a dar nakon mnogih grijeha – opravdanjem. Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva – po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu – po Jednome, Isusu Kristu.

Dakle, grijeh jednoga – svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga – svim ljudima na opravdanje, na život! Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici.

 

EVANĐELJE Mt 4 , 1-11

Odlazi, sotono! – Otklanjajući iskušenje u pustinju, Isus prihvaća sudbinu Sluge patnika, a ne položaj bogatog, moćnog i osvajačkog kralja. I mi bismo po Kristovu primjeru trebali birati poniznu službu bližnjemu, a ne moć; trebali bismo otvoreno slušati Božju riječ, a ne povoditi se za pomodarskim ideologijama; trebali bismo se opredijeliti za siromaštvo radije nego za bogatstvo i posjedovanje.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Duh odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče: »Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom.« A on odgovori: »Pisano je: ’Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.’« Đavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: ’Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’« Isus mu kaza: »Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!« Đavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: »Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš.« Tada mu reče Isus: »Odlazi, Sotono! Ta pisano je: ’Gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!’« Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu.

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/