Prijava učenika osnovne škole za pričest i krizmu 2023./2024.

18 rujna, 2023

Post By : MBL

Prijava za prvu pričest 2023./2024.

Učenici trećih razreda koji pripadaju našoj župi za sakrament prve pričesti prijavljuju se preko poveznice: https://www.e-zupe.com/najava/pricest/gospa-lurdska-zagreb

Podnositelj zahtjeva dobit će potvrdu o primitku prijave na e-mail koji ćete navesti u prijavi. Za popunjavanje prijave potrebno je 10-ak minuta. Prilikom prijavljivanja pazite da podaci budu točni i potpuni. Ukoliko uneseni podaci nisu točni, prijava neće biti potpuna niti valjana.

Nepotpune prijave (npr. bez datuma, župe krštenja, župe pričesti) neće biti odobrene.

Ukoliko prvopričesnik/ca sakrament krštenja nije primio/la u našoj župi, potrebno je u župni ured donijeti i potvrdnicu iz župe kršenja.

Točan raspored održavanja vjeronauka objavit ćemo na župnim obavijestima te na našoj župnoj web stranici.

Prijava za svetu potvrdu 2023./2024.

Učenici osmih razreda koji pripadaju našoj župi za sakrament svete potvrde se prijavljuju preko poveznice: https://www.e-zupe.com/najava/krizmanici/gospa-lurdska-zagreb

Podnositelj zahtjeva dobit će potvrdu o primitku prijave na e-mail koji ćete navesti u prijavi. Za popunjavanje prijave potrebno je 10-ak minuta. Prilikom prijavljivanja pazite da podaci budu točni i potpuni. Ukoliko uneseni podaci nisu točni, prijava neće biti potpuna niti valjana.

Nepotpune prijave (npr. bez datuma, župe krštenja, župe pričesti) neće biti odobrene.

Ukoliko krizmanik/ca sakrament krštenja ili prve pričesti nije primio/la u našoj župi, potrebno je u župni ured donijeti i potvrdnicu iz župe kršenja.

Točan raspored održavanja vjeronauka objavit ćemo na župnim obavijestima te na našoj župnoj web stranici.