12 lipnja, 2022

Post By : MBL

PRESVETO TROJSTVO

 

  1. ČITANJE Izr 8, 22-31

Božja mudrost i stvaranje. – Već je Stari zavjet predosjećao osobnu vezu između Boga stvoritelja i njegove mudrosti. Mudrost zajedno s njime dijeli tajnu njegova nauma sa svijetom. Ona pomaže ljudima da ostvare Božje naume.

Čitanje Knjige mudrih izrekâ

Ovo govori Mudrost Božja: »Gospodin me stvori kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba; oblikovana sam još od vječnosti, odiskona, prije nastanka zemlje. Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda. Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka. Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana, ni početka zemaljskom prahu; kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna, kad je povlačio krug na licu bezdana. Kad je u visini utvrđivao oblake i kad je odredio snagu izvoru pradubinâ; kad je postavljao moru njegove granice da mu se vode ne preliju preko obala, kad je polagao temelje zemlji: bila sam kraj njega, kao graditeljica, bila u radosti, iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme; igrala sam po tlu njegove zemlje, i moja su radost djeca čovjekova.«

 

Psalam Ps 8, 4-9

Gospodine, Bože naš, divno li je ime tvoje po svoj zemlji!

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih,

mjesec i zvijezde što ih učvrsti –

pa što je čovjek da ga se spominješ,

sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđelâ,

slavom i čašću njega ovjenča.

Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,

njemu pod noge sve podloži.

Ovce i svakolika goveda,

i zvijeri poljske k tome,

ptice nebeske i ribe morske

i god prolazi stazama morskim.

 

  1. ČITANJE Rim 5, 1-5

Trojstvo i naš duhovni život. – Krist je utjelovljenja Mudrost. On u punini ostvaruje taj navještaj Staroga zavjeta. Po njemu i zahvaljujući daru Duha ljudima je omogućeno da imaju dioništvo u Božjem životu i da budu suradnici njegova djela.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. I ne samo to! Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!

 

EVANĐELJE Iv 16, 12-15

Duh nam pomaže da shvatimo Boga koji se objavio u Isusu Kristu. – Božji je život poput života Oca i Sina koji sve zajednički dijele kako bi zajedno ostvarili određeno djelo. Krist »Duhom« nazivlje Onoga koji je njihova uzajamna ljubav. Upravo sjedinjujući ljude sa sobom u sve većem krugu tog Duha ljubavi Krist im objavljuje tajnu njihova vlastitog bića i njihove sudbine.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/