04 lipnja, 2023

Post By : MBL

SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA

 

  1. ČITANJE Izl 34, 4b-6.8-9

»Bog milosrdan i milostiv!« – Božje očitovanje Mojsiju na brdu Sinaju ovijeno je tajnom: oblak, munja, potres zemlje. Mojsije otkriva da je taj »strahotni« Bog, sudac naroda »tvrde šije«, ujedno i milosrđe, nježnost i praštanje. »Jahve« – »Onaj koji jest«, spasitelj je svog naroda.

Čitanje knjige Izlaska

U one dane: Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva ime Gospodnje: »Gospodin! Gospodin!« Gospodin prođe ispred njega te se javi: »Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću.«

Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: »Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!«

 

Psalam Dn 3, 52-56

Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi, Gospodine,

Bože otaca naših!

 

Blagoslovljen budi

u domu svete slave svoje!

 

Blagoslovljen budi

na prijestolju kraljevstva svoga!

 

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane

i sjediš nad kerubima!

 

Blagoslovljen budi

na svodu nebeskom!

 

  1. ČITANJE 2Kor 13, 11-13

Trojstveni pozdrav. – Završni dio Druge poslanice Korinćanima izražava želje u liturgijskom obliku. Bog, koji je ljubav, spominje se u djelovanju Triju osoba. Taj pozdrav se upotrebljava u euharistiji kao pozdrav predstojnika zajednici.

 

 

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!

 

EVANĐELJE Iv 3, 16-18

Bog-Ljubav daruje nam svog Sina. – Ovaj je odlomak nastavak Isusovih riječi Nikodemu (IV 3, 1-15). Tu evanđelist govori o trojstvenom otajstvu: Bog je Ljubav i iz ljubavi nam je darovao svoga Sina Jedinorođenca. Kršćani u toj spasiteljskoj Ljubavi prepoznaju Duha Očeva i Sinovljeva.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/