06 kolovoza, 2023

Post By : MBL

 PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO

Isusovo preobraženje se zbilo neposredno pred njegovu muku. Ono označuje njegov hod u slavu koja se ostvaruje Vazmom. Taj čovjek, Isus Krist, nije samo čovjek i smrt nad njime ne vlada.

Danas slavimo i mi svoje preobraženje. Ono je započelo našim krštenjem i neprestano se ozbiljuje i usavršuje sve  »dok se ne pomoli Danica u našim srcima«. (Petar)

 

  1. ČITANJE Dn 7, 9-10.13-14

Istinska stvarnost. – Svijetu koji čezne za spasenjem, mirom i jedinstvom prorok očituje tajanstveni naum. Bog nam daje obećanje posvemašnje preobrazbe,

Čitanje Knjige proroka Daniela

 

Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega; vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše.

Gledah u noćnim viđenjima i gle s oblacima nebeskim dolazi kao Sin Čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna, nikada neće proći, kraljevstvo njegovo vječno, nikada propasti neće.

 

Psalam Ps 97, 1-2.5-6.9

Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad svom zemljom!

 

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,

nek se vesele otoci mnogi!

 

Oblak i tama ovijaju njega,

pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.

 

Brda se tope pred Gospodinom kao vosak,

pred vladarom sve zemlje.

 

Nebesa navješćuju pravednost njegovu,

svi narodi gledaju mu slavu.

 

Ti si, Gospodine, Svevišnji – nad svom zemljom,

visoko, visoko nad bozima svima.

 

  1. ČITANJE 2 Pt 1, 16-19

Naša sigurnost. – Naša vjera u Krista ne počiva na bajkama već na svjedočanstvu apostola. Oni utvrđuju našu nadu. Istina, još hodimo u tami i nejasnoći, ali dostatna nam je vjera da idemo u susret u danu kad će se očitovati svjetlo u svoj punini.

Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola

Predragi! Nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva. Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina!« Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.

Tako nam je potvrđena proročka riječ, te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu – dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.

 

EVANĐELJE Mt 17, 1-9

Vidješe Isusovu slavu. – Pred samu Isusovu smrt vjera apostola je ojačana i prosvijetljena. Preobraženi se Isus očituje kao Božji sin. I mi koji smo uvedeni u vazmeno otajstvo već smo preobraženi i u Kristu smo postali Božjim sinovima.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«

Dok je on još govorio, gle, svjetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!« Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/