Petak, 3. 4. 2020.

02 travnja, 2020

Post By : MBL

V. korizmeni tjedan (A)
Petak, 3. 4. 2020.
Svagdan

ČITANJA:
Jr 20, 10-13;
Ps 18, 2-7;
Iv 10, 31-42

Evanđelje: Iv 8, 51-59

Iz Evanđelja po Ivanu

     U ono vrijeme: Židovi ponovno pograbiše kamenje da Isusa kamenuju. Isus im odgovori: »Mnoga vam dobra djela Očeva pokazah. Za koje me od tih djela kamenujete?« Odgovoriše mu Židovi: »Zbog dobra te djela ne kamenujemo, nego zbog hule: što ti — čovjek — sebe Bogom praviš.« Odgovori im Isus: »Nije li pisano u vašem Zakonu: Ja rekoh bogovi ste? Ako bogovima nazva one kojima je riječ Božja upravljena — a Pismo se ne može dokinuti — kako onda vi onome kog Otac posveti i posla na svijet možete reći: ‘Huliš!’ — zbog toga što rekoh: ‘Sin sam Božji!’
     Ako ne činim djela Oca svoga, nemojte mi vjerovati. Ali ako činim, sve ako meni i ne vjerujete, djelima vjerujte pa uvidite i upoznajte da je Otac u meni i ja u Ocu.«
    
Nato ga ponovno nastojahu uhvatiti, ali im on izmaknu iz ruku.
    
I ode ponovno na onu stranu Jordana — na mjesto gdje je prije Ivan krstio. I osta ondje. A mnogi dođoše k njemu i rekoše mu: »Ivan doduše ne učini nijednog znamenja, ali se sve obistinilo što je rekao o ovome.«
    
Mnogi ondje povjerovaše u njega.

     „Ako meni i ne vjerujete, djelima vjerujte pa uvidite i upoznajte da je Otac u meni i ja u Ocu.“ Ljudi žele, najviše, novu zabavu, neku čudnu lakoću življenja, slobodu bez odgovornosti, nove riječi, ali ne stvarnu promjenu. Svi prihvaćaju novo, ali žele živjeti po starom, uobičajenom, uhodanom. Zato je Krist, možemo reći, istovremeno i prihvaćen i odbijen. Ljudi žele oslobođenje, ali  rijetki u tome žele sudjelovati, promijeniti način života.
     Krist = Evanđelje = Božja riječ traži prije svega promjenu osobnog života: misli, riječi, djela. Na novi način misliti, govoriti, djelovati/živjeti = obraćenje. To upravo znači poziv koji smo slušali prilikom pepeljavanja na Pepelnicu: Obratite se i vjerujte Evanđelju = Kristu! Obratiti se i vjerovati Evanđelju, znači postati su-djelatnici i su-vršitelji, su-dionici djela Božjih, ovdje i sada.
     U Evanđelju Isus kaže jasno Židovima i nama danas: “Mnoga vam dobra djela Očeva pokazah.“ Pokazati djela Božja – to je naša zadaća, poziv u današnjem svijetu. Nemojmo mnogo govoriti o Bogu, već živimo po Božju, to se od nas traži, očekuje.
     Sveti Ivan Pavao II. u pismu upućenom svim vjernicima  na Ulasku u novo tisućljeće, jasno kaže što današnji svijet traži, očekuje od nas današnjih kršćana: “Ljudi traže od današnjih vjernika ne samo ‘da govore’ o Kristu, već da im ga na određeni način učine ‘vidljivim’.“
     Oni koji slušaju Božju riječ, kojima je Božja riječ upućena, a to smo i mi,  trebaju se rađati, postajati Božja riječ/govor/djelo u svijetu. To je aktivno slušanje, čitanje Božje riječi. Božja me riječ preobražava u novog čovjeka. Dok se to ne počne događati, to je onda pasivno slušanje/čitanje Božje riječi, okvir bez slike.
     Korizma je vrijeme u kojem treba nastajati nutarnja preobrazba, to je više od izvanjskog posta, pokore, to je promjena stava, odnosa, pogleda. To je život kada Bog stanuje u nama i mi stanujemo Bogu. Neka tako bude! Amen.