15 svibnja, 2022

Post By : MBL

PETA NEDJELJA USKRSA

Naviknuti smo na kršćanstvo koje je čvrsto i dobro uređeno, pa nas smućuju traženja u suvremenoj Crkvi. Ipak mnogostruke promjene u suvremenoj Crkvi – u to smo svi uvjereni – izražavaju trajnu mladost evanđelja nasuprot svijetu koji zastaruje pod silom grijeha.

 

  1. ČITANJE Dj 14, 21b-27

Bog djeluje s ljudima. – Evanđelje navijestiti gradovima, učvrstiti srca učenika, označiti starješine zajednica – sve to mora biti popraćeno molitvom i poniznošću. Gospodin gradi svoju Crkvu snagom svoga uskrsnuća.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Vratiše se Pavao i Barnaba u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali.

Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše riječ pa siđu u Ataliju. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše.

Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere.

 

Psalam Ps 145, 8-13b

Blagoslivljat ću dovijeka ime tvoje, Bože, kralju moj!

 

Milostiv je i milosrdan Gospodin,

spor na srdžbu, bogat dobrotom.

Gospodin je dobar svima,

milosrdan svim djelima svojim.

 

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja

i tvoji sveti nek te blagoslivlju!

Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,

neka o sili tvojoj govore.

 

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju

i slavu divnoga kraljevstva tvoga.

Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,

tvoja vladavina za sva pokoljenja.

 

 

  1. ČITANJE Otk 21, 1-5a

Svijet u kojem neće biti suza ni muke. – Kristovo uskrsnuće nije prazna riječ: ono danas sudjeluje na rušenju starog svijeta, svijeta grijeha, patnje i smrti i otvara nas nadi novog svijeta u kojem neće biti plača ni nevolja.

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.«

Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!«

 

EVANĐELJE Iv 13, 31-33a.34-35

Nova zapovijed. – Nije novost kršćanstva da se imamo međusobno ljubiti. Novost je u tome da naša ljubav treba biti slična Gospodinovoj, a to znači da svoj život trebamo davati za svoju braću i da moramo ljubiti i svoje neprijatelje. Nećemo imati udjela u Kristovoj slavi ako poput Krista i mi ne prijeđemo put umiranja sebi samima.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/