05 veljače, 2023

Post By : MBL

PETA NEDJELJA KROZ GODINU

U čemu je pravo bogatstvo? Nije istinski bogat onaj tko neprestano zgrće, već onaj koji je kadar drugima davati. Bogatstvo čovjeka kršćanina očituje se u njegovu nesebičnom služenju drugim ljudima. To je ujedno najbolji znak njegove vjere u izvor svakog bogatstva i dobra – Boga.

 

  1. ČITANJE Iz 58, 7-10

Podijeli kruh s gladnima. – Bog će nam dati i prosvijetlit će nas jedino ako budemo znali drugima davati sebe, svoje vrijeme i svoj novac te ako se ne budemo izmotavali svakojakim smicalicama.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin: »Podijeli kruh svoj s gladnima, uvedi pod krov svoj beskućnike, odjeni onog koga vidiš gola i ne krij se od onog tko je tvoje krvi. Tad će sinut poput zore tvoja svjetlost i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a slava Gospodnja bit će ti zalaznicom. Vikneš li, Gospodin će ti odgovorit, kad zavapiš, reći će: ’Evo me!’ Ukloniš li iz svoje sredine jaram, ispružen prst i besjedu bezbožnu, dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini i tama će tvoja kao podne postati.«

 

Psalam Ps 112, 4-8a.9

Čestitima sviće ko svjetlost u tami.

 

Čestitima sviće ko svjetlost u tami:

milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.

Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam,

koji poslove svoje obavlja pravedno.

 

Dovijeka neće on posrnuti:

u vječnome će spomenu biti pravednik.

Žalosne se vijesti neće bojati,

stalno je njegovo srce uzdajuć se u Gospodina.

 

Postojano mu je srce, ničeg se ne boji.

On rasipno dijeli, daje sirotinji:

pravednost njegova ostaje dovijeka,

njegovo će se čelo slavno uzdići.

 

 

  1. ČITANJE 1Kor 2, 1-5

Svjedočanstvo svetog Pavla. – Božja se sila ne očituje ni znanjem ni ljudskom mudrošću, već jedino svjedočanstvom vjere i djela.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. I ja priđoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju. I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božjoj.

 

EVANĐELJE Mt 5, 13-16

Kako ćemo mi davati svjedočanstvo? – Isusovi učenici, koji zapravo predstavljaju svijet siromaha, donose svjetlo svijetu svojim pouzdanjem u Boga i svjedočanstvom svoga života.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.«

»Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/