03 travnja, 2022

Post By : MBL

PETA KORIZMENA NEDJELJA

Često smo svi mi zatočenici prošlosti. Ona nas znade sputavati i priječiti nam da se otvorimo budućnosti. Gospodin, kakvog nam prikazuje Biblija, jest Bog živih – on nas vodi budućnosti, pripravlja nam radost koja je sastoji u prijelazu iz smrti, grijeha u život. To je bit vazmenog otajstva kojeg ćemo posebno slaviti idućeg tjedna. Potrebno je da taj osjećaj za budućnost gajimo u sebi. Istina, temelj vjere je Krist koji je došao u našu povijest i dao joj novi poticaj. Ali on nas nikad nije želio zatvoriti u prošlost, nego nas uvijek poziva da na njezinim temeljima izgrađujemo budućnost. Možda kao nikad do sada u povijesti tu potrebu otvaranja i hoda naprijed svi osjećamo. I to je neophodni zahtjev našeg zalaganja i naše vjernosti Kristu.

 

  1. ČITANJE Iz 43, 16-21

Povratak iz izgnanstva. – Svaki put kad je izraelski narod bio u nevolji, kao što je to bio slučaj za izgnanstva u Babilonu, Bog mu daje nadu obećavajući mu bolju budućnost. I mi nikad ne smijemo plakati nad sadašnjim trenutkom, već s pouzdanjem gledati naprijed. Sačuvati ono što je bitno – vjernost Bogu i čovjeku – a to ostvarivati u uvijek novim životnim okolnostima.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin, koji put po moru načini i stazu po vodama silnim; koji izvede bojna kola i konje, vojsku i junake, i oni padoše da više ne ustanu, zgasnuše, kao stijenj se utrnuše: »Ne spominjite se onog što se zbilo, nit mislite na ono što je prošlo. Evo, činim nešto novo; već nastaje: zar ne opažate? Da, put ću napraviti u pustinji, a staze u pustoši. Slavit će me divlje zvijeri, čaglji i nojevi, jer vodu ću stvorit u pustinji, rijeke u stepi, da napojim svoj narod, izabranika svoga. I narod koji sam sebi sazdao moju će kazivati hvalu!«

 

Psalam Ps 126, 1-6

Silna nam djela učini Gospodin: opet smo radosni.

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,

bilo nam je ko da snivamo.

Usta nam bjehu puna smijeha,

a jezik klicanja.

Među poganima tad se govorilo:

»Silna im djela Gospodin učini!«

Silna nam djela učini Gospodin:

opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše

ko potoke negepske!

Oni koji siju u suzama

žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući

noseći sjeme sjetveno;

vraćat će se s pjesmom

noseći snoplje svoje.

 

  1. ČITANJE Fil 3, 8-14

Ići za Kristom. – Pavao, koji je bio poklonitelj Zakona, odriče se lažne sigurnosti koju daje Zakon. Za njega je važno ono što je naprijed, što tek dolazi. Poput njega i kršćanin mora uvijek ići naprijed i radosno slijediti Krista u koga je povjerovao.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem i u njemu se nađem – ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj – da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od mrtvih. Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego – hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista. Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu.

 

EVANĐELJE Iv 8, 1-11

Preljubnica. – Zgoda koja nas uvijek ispunja čudesnim poštovanjem prema stavu Krista. On nikoga ne osuđuje, on se ne zaustavlja na prošlosti bilo kojeg čovjeka, već pruža ruku svakome. On je Spasitelj. Koliko bi više radosti i napretka bilo i u našim kršćanskim zajednicama kad bismo imali takav stav prema ljudima!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus se uputi na Maslinsku goru. U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati. Uto mu pismo¬znanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu i kažu mu: »Učitelju! Ova je žena zatečena u samom ¬pre¬ljubu. U Zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš?« To govorahu samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti.

Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: »Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.« I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sam – i žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče joj: »Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi?« Ona reče: »Nitko, Gospodine.« Reče joj Isus: »Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/