27 veljače, 2022

Post By : MBL

OSMA NEDJELJA  KROZ GODINU

Obično svi znademo vidjeti pogreške i slabosti drugoga čovjeka. Kršćanstvo traži od svakoga od nas preobrazbu našeg osobnog života: naših misli, naših postupaka. Ako mi sami postanemo drugačiji, onda nećemo kod drugih gledati samo zlo nego ćemo i mi znati iskreno pristupiti i pomoći im da oni postanu bolji.

 

  1. ČITANJE Sir 27,4-7

Riječi čovjekove otkrivaju njegove osjećaje. – Čovjekov govor je izraz njegove nutrine. Koliko puta znademo dobro paziti kako ćemo govoriti i što ćemo pred kim reći. Važno je ipak ovo: izgrađivati sebe, u duši svojoj biti otvoren, tada će naše riječi djelovati posve iskreno i drugima će biti pomoć u njihovoj izgradnji.

Čitanje Knjige Sirahove

Kad se sito trese, mekinje ostaju: tako i nedostaci čovjekovi izbijaju u govoru njegovu. Lončarove posude peć iskušava, a čovjeka njegov govor. Obradu voćke očituje njezin plod: tako i riječi čovjekove otkrivaju njegove osjećaje. Nikoga ne hvali prije no što progovori jer govor je kušnja ljudi.

 

 

Psalam Ps 92, 2-3.13-16

Dobro je slaviti Gospodina.

Dobro je slaviti Gospodina,

pjevati imenu tvome, Svevišnji;

naviještati jutrom ljubav tvoju

i noću vjernost tvoju.

 

Ko palma cvate pravednik

i raste ko cedar libanonski.

Zasađeni u domu Gospodnjemu

cvatu u dvorima Boga našega.

 

Rod donose i u starosti,

sočni i puni svježine:

da navijeste kako je pravedan Gospodin,

Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

 

 

  1. ČITANJE 1Kor 15, 54-58

Naša je Pobjeda u Kristu. – Krist je pobijedio smrt svojom ljubavlju. Uskrsnuće našega života, uskrsnuće zajednice ostvaruju se pobjedom nad grijehom i zlom.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu! Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.

 

 

EVANĐELJE Lk 6, 39-45

Iz obilja srca usta govore. – Tri malene usporedbe koje nam donosi današnje Evanđelje smjeraju jednome: pomoći ćemo drugome ako sami postanemo bolji.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus učenicima prispodobu: »Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Kako možeš kazati bratu svomu: ‘Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku’, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu. Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga. Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore.«

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/