Misao dana

     Draga braćo i sestre! Naš Spasitelj, Gospodin Isus Krist, iz velike ljubavi koju ima prema nama, uvijek je znao doprijeti do svakog srca i uvijek je pronalazio prikladan način da, bilo to zgodno ili nezgodno, navijesti radosnu vijest o kraljevstvu Božjem i da priopći sve što je čuo od svoga Oca.
Možemo reći da je i ovo vrijeme kušnje u kojem smo se našli, nezgodno vrijeme. Ne možemo, barem privremeno, biti zajedno kao što smo to do sada bili. Ali riječ Božja nije okovana! (usp. 2 Tim 2, 9) Upravo sada, kad nas je ovo stanje časovite nevolje, na neko vrijeme fizički distanciralo, možemo još dublje i snažnije osjetiti onu duboku povezanost koju kao braća i sestre osjećamo kad smo okupljeni oko Onoga čije su Riječi duh i život!
Stoga, neka ovo vrijeme bude doista milosno vrijeme obnove cijelog našeg života, vrijeme duhovnog rasta i rada na sebi te prilika da češćim čitanjem sv. Pisma upoznajemo Gospodina. Jer „nepoznavanje Pisama jest nepoznavanje Krista“ (sv. Jeronim).
     „U Svetom pismu Crkva nalazi stalno svoju hranu i svoju snagu, jer u njemu ne prima samo riječ ljudsku, nego ono što ona stvarno jest: riječ Božju. U svetim knjigama, naime, Otac, koji je na nebesima, s ljubavlju dolazi u susret svojoj djeci i s njima razgovara. […] U riječi Božjoj tolika je sila i moć da je ona uporište i životna snaga Crkvi, a djeci Crkve ona je jedrina vjere, hrana duše te čisto i nepresušno vrelo duhovnoga života.“ (Katekizam Katoličke Crkve, br. 104; 131)
     Okupljeni na tom nepresušnom vrelu riječi Božje, prateći svakodnevno liturgiju dana, zajedno ćemo čitati i razmatrati svetopisamske tekstove te na taj način hraniti svoj duhovni život.