Ministranti

13 studenoga, 2020

Post By : MBL

     Ministranti kao službenici oltara pripomažu da bogoslužje bude svečanije i još ljepše. Ime ministrant dolazi od latinske riječi ministrare što znači posluživati pa se stoga riječ ministrant prevodi kao poslužitelj kod oltara. Poslužitelj je prvenstveno samoga Boga koji svake svete mise dolazi kroz svoga Sina Isusa među svoj narod. Tako ministrant služi, on poslužuje, priprema i navješćuje dolazak Isusa Krista za vrijeme svete mise.
     Ministrantska služba je vrlo važna i potrebna služba za svaku župu. Međutim, biti u posebnoj blizini Božjoj nije samo posebna čast nego i odgovornost. Stoga su pozvani oni kandidati koji se osjećaju spremnima i koji doista imaju pravu želju da pristupe zboru ministranata te da tako aktivno sudjeluju u župnoj zajednici.

     Pozivamo osnovnoškolsku djecu – dječake i djevojčice – koji žele postati dio ministrantske zajednice, da nam se pridruže. Također, pozivamo i starije, srednjoškolce i studente (muške) da i oni budu poslužitelji kod Gospodnjeg oltara.

     Ministrantski susreti održavaju se svake subote u 11:00 sati u samostanu Majke Božje Lurdske, Vrbanićeva 35.

OSOBINE KOJE MORAJU RESITI DOBROG MINISTRANTA:

  1. Revnost za slavu Božju. Tko hoće biti ministrant ne smije ga voditi želja za isticanjem nego iskrena nakana da doprinese uzvišenosti i ljepoti službe Božje. Sve što god radi neka bude na veću slavu Božju.
  2. Poslušnost i poniznost. Dobar ministrant je poslušan u svemu. Spremno i bez mrgođenja prihvaća svaku obavezu. On neće u posluživanju tražiti da sebe istakne, jer zna da i najmanjom službom slavi Boga.
  3. Čistoća duše. „Na Goru Gospodnju smije uzaći samo onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno“ (usp. Ps 24, 3-4). Poslužitelj oltara mora nastojati da bude svet. Zato će se ministrant čuvati svakog grijeha, a ako teže sagriješi čim prije čisti dušu u ispovijedi.
  4. Strahopoštovanje. Ne samo prema Bogu već i prema svemu što je povezano sa službom Božjom ministrant treba osjećati najdublje štovanje. Nadasve prema Isusu u svetohraništu.
  5. Urednost i točnost. Ako se igdje mora držati red i točnost, potrebno je kod mise. Ministrant ne smije dopustiti da se na njega čeka. Svoju službu ima obavljati savjesno. Sve što je za slavu Božju mora biti za nj veliko i važno.
  6. Prijateljstvo. Među ministrantima treba vladati duh bratske ljubavi i povezanosti. Nitko ne smije biti zapostavljen. Dobro je kada prijateljstvo iz crkve prenesemo na ulicu i u kuću. Lijepo je ako se nastavimo družiti i izvan crkvenog prostora.
  7. Marljivost. Poslužitelji oltara moraju biti najvrjedniji učenici u školi, a napose u vjeronauku. Pohvalno je da izvan crkve čitaju vjerske knjige i časopise.

 

DUŽNOSTI MINISTRANATA:

Redovito i točno sudjelovati u službi Božjoj i na sastancima,

Doći barem desetak minuta prije mise kako bi se pripremio za ministriranje (uredno obučen, počešljan, čiste odjeće, obuće i ruku),

Prije i poslije mise izmoliti molitvu te pobožno i sabrano obavljati svoju službu kod oltara,

Pristupati što češće sv. Pričesti,

Čuvati i spremati ministrantsko odijelo kao i sve crkvene predmete te ih stavljati na određeno mjesto.