08 siječnja, 2023

Post By : MBL

KRŠTENJE GOSPODINOVO

U novoj liturgiji božićno se vrijeme zaključuje blagdanom Krštenja Gospodnjega. Crkva od najstarijih vremena u krštenju Isusovu gleda navještaj našega krštenja. Svaki je kršćanin »u Krista« kršten, postaje drugi Krist. Pomazan je Duhom Svetim. I nad njim Otac progovara svoju riječ »Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina!« I on je – u Kristu i po Kristu – Očev sin i kćer. Stoga danas pjevamo u hrvatskoj  božićnoj himni Narodi nam se: »Danas se krsti Krist na Jordanu – krštenje svoje s njime slavimo!«

 

  1. ČITANJE Iz 42, 1-4.6-7

Mesija – Sluga. – Blagost i dobrota Sluge Božjega. Čvrstoća onoga koji donosi »pravo narodima« i koji nas oslobađa od tmine. On je svjetlo svijeta.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin: »Evo sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio, on će donijeti pravo narodima. Vikati neće, neće bučiti,

glas mu se neće čuti po trgovima. Trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tinja neće ugasiti. Po istini on će donijeti pravo, neće sustati niti smalaksati dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za naukom njegovim.

Ja, Gospodine, u pravdi te pozvah, čvrsto za ruku te uzeh; oblikovah te i postavih za savez narodu i svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnja iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami.«

 

Psalam Ps 29, 1a.2.3ac-4.3b.9b-10

Prinesite Gospodinu, sinovi Božji,

prinesite Gospodinu slavu njegova imena,

poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!

 

Čuj! Gospodin nad vodama,

Gospodin nad vodama silnim!

Čuj! Gospodin u sili,

Gospodin u veličanstvu!

 

Čuj! Bog veličanstveni zagrmje,

a u hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

Gospodin nad vodama stoluje,

stoluje Gospodin – kralj dovijeka!

 

  1. ČITANJE Dj 10, 34-38

Sveopćenitost Kristova. – Apostoli propovijedaju Onoga koji je primio Duha. Onoga koji je sve ljude bez razlike naučio što je pravedno, koji ih je naučio da čeznu za mirom i slobodom. U tom smislu Petar, obraćeni Židov, naviješta blagovijest Korneliju, rimskom satniku.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Petar prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: mir po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljujući sve kojima bijaše ovladao đavao.«

 

EVANĐELJE Mt 3, 13-17

Miljenik Očev. – Poput grešnika svog vremena i Isus ponizno prima od Ivana krst pokore. Tom prilikom Otac u njemu obznanjuje svoga Sina. Blagovijest započinje tom porukom: Isus Krist je uistinu Sin Božji.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: »Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?« Ali mu Isus odgovori: »Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!« Tada mu popusti.

Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: »Ovo je Sin moj, ljubljeni! U njemu mi sva milina!«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/