Križni put

27 ožujka, 2020

Post By : MBL

Pripravna molitva

Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao: “Ako tko hoće za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi!” (Mt 16, 24). Želim sada ići za tobom u duhu na tvojem putu trpljenja. Oživi u mojoj duši ono što si trpio za mene. Otvori moje oči i gani mi srce, da vidim i postanem duboko svjestan kako je velika tvoja ljubav prema meni; da se čitavom dušom obratim k tebi, moj Otkupitelju, te se čuvam grešnoga života koji ti je nanio tako gorke boli. Želim iznova početi. Pomozi mi u tome. Pomozi mi također, da svoj križ nosim s tobom. Tvoj put boli neka mi bude snaga u svakoj boli i trpljenju. Amen.

 1. postaja: Isusa osuđuju na smrt

Pilat reče:“Doveli ste mi ovog čovjeka pod optužbom da potiče narod na pobunu. Evo ja ga pred vama ispitah i ne nađoh na njemu ni jedne krivnje za koju ga optužujete… Ja ne nađoh na njemu ništa što bi zasluživalo smrt” Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača. Pilat presudi da im bude što ištu.  (Lk 23, 13 – 25)

Pomolimo se:

Gospodine Isuse, ti si išao preda mnom i pokazao mi put. Pouči me kako ću te slijediti kada dođe moje vrijeme trpljenja. Ako mi se neka zapovijed ili dužnost učini neopravdanom, nauči me da u njoj spoznam volju nebeskog Oca i da je poslušno izvršim. Ako dođu patnje, budem li mislio da nisu zaslužene, pouči me da se uteknem volji Oca, kako si ti to učio. Pogodi li me nepravda, neka mi tvoja milost pomogne da zašutim i svoje opravdanje prepustim nebeskom Ocu. Amen.

 1. postaja: Isus prima na se križ

“Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka svaki dan uzme križ svoj i  neka me slijedi!” (Lk 9, 23)

Pomolimo se:

Gospodine, jedno je govoriti u dobrom vremenu: “Spreman sam na sve što Bog hoće, a sasvim je drugo biti spreman kad križ dođe.” Pomozi mi da križ koji je možda već ovdje, spremno prigrlim i hrabro ga ponesem prema volji Oca mojega na nebu. Daj mi čvrstu ustrajnost da me nijedna patnja ne nadvlada, nego da nakon patnje gledam slavnu Očevu nagradu. Amen.

 1. postaja: Isus pada prvi put pod križem

“Gospodine, ruka me tvoja teško pritisnu. Pogurih se sav i zgrčih. Srce mi udara silno, snaga me ostavlja i svjetlost vida očinjega gasi se. Prijatelji i drugovi od rana mojih uzmakoše, i moji najbliži stoje daleko, jer umalo ne propadoh” (Ps 38, 3, 7, 11 – 12).

Pomolimo se:

Gospodine, križ je odviše težak za tebe, a ti ga nosiš za nas jer Otac to želi. Ti križ ne odbacuješ: padaš, opet se uspravljaš i nosiš dalje. Nauči me da shvatim kako svako trpljenje izgleda preteško, jer nismo stvoreni za trpljenje nego za sreću. Isuse, snagom svoje strpljivosti i patnje pomozi mi u vrijeme trpljenja i muke, da ne očajavam. Obnovi me u strpljivosti, ulij mi svoju snagu da krenem dalje putem križa do vječne sreće za koju sam stvoren. Amen.

 1. postaja: Isus susreće svoju svetu majku

“O svi vi što putem prolazite, pogledajte i vidite imali boli kakva je bol moja” (Tuž 1, 12).

Pomolimo se:

Gospodine, neka tvoja žrtva ne bude za me izgubljena. Pouči me kako da nadvladam ljudski strah i obzir i priznam tebe; daj da budem jači ukoliko bih bio u opasnosti da ti bilo kako postanem nevjeran. Pouči me, Gospodine, da to ne činim kruto i bezobzirno, nego obzirno i nježno u ljubavi, kako si ti to činio. Uvjeren sam što bih morao izgubiti radi tebe, ti ćeš mi obilno nadoknaditi. Amen.

 1. postaja: Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

“Braćo….nosite bremena jedan drugoga i tako ćete ispuniti zakon Kristov” (Gal 6, 1 – 2).

Pomolimo se:

Gospodine, junački si se otrgao od majčine ljubavi da izvršiš volju Oca. Ostao si posve sam u tjelesnom i duševnom trpljenju. Prisilna Šimunova pomoć nije ti donijela olakšanje. Pouči i mene da u živoj vjeri osjetim da si sa mnom ti koji mi jedini možeš dati potrebnu snagu: Molim te da se osjetim ujedinjen s tvojom mukom za spas svijeta. Amen.

 1. postaja: Veronika pruža Isusu rubac

“Kako su se mnogi užasnuli vidjevši ga tako mu je bilo lice neljudski iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka” (Iz 52,14).

Pomolimo se:

Gospodine, kako je tvoje srce bilo jako i nježno! Posve sam u boli i patnji ti osjećaš siromašnu uslugu Veronike i božanski joj zahvaljuješ. Nauči me da u mojim bolima ne postanem slijep i ravnodušan prema ljudima oko sebe. Rasvijetli moje oči i oslobodi mi srce od sebičnosti koja tako lako spopada one koje trpe. Pomozi mi da ne mislim uvijek samo na sebe i tako budem na teret drugima. Ne smijem kvariti radost ostalih zbog toga što je meni teško. Nauči me, Gospodine, da cijenim svaku uslugu ljubavi i budem za nju zahvalan, da potisnem svoje boli i patnje te budem drugima na utjehu i pomoć. Amen.

 1. postaja: Isus pada drugi put pod križem

“Gospodin je svalio na nj bezakonje nas sviju. Zlostavljahu ga, a on puštaše i nije otvorio usta svojih. K’o janje na klanje odvedoše ga; k’o ovca nijema prema onima što je strižu nije otvorio usta svojih” (Iz 53, 6).

Pomolimo se:

Gospodine, Šimun Cirenac ti je slabo pomogao. Ti si opet sam. Od svoje si se majke odijelio, učenici su pobjegli. Međutim, sva tvoja bol ima skrivenu slatkoću, jer ti znaš da iz nje struji za nas blagoslov i spasenje. Nauči me, Gospodine, kako i moje trpljenje može postati blagoslov za druge, ako ga ujedinjujem s tvojom otkupiteljskom mukom. Moja patnja bit će nadvladana, ako usred nevolje osjetim radost u srcu da sam Božji pomoćnik na djelu ljubavi i otkupljenja. Amen.

 1. postaja: Isus tješi jeruzalemske žene

“Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego nad sobom plačite i nad djecom svojom”(Lk 23, 27 – 32)

Pomolimo se:

Gospodine, ti si pred suzama jeruzalemskih žena ostao slobodan i sabran, premda dršćeš od patnje i boli; još imaš snage da tješiš, poučavaš i opominješ. Nauči me, da u mojim patnjama i bolima, sačuvam nutarnji mir i druge susrećem s dobrotom i ljubavlju. Amen.

 1. postaja: Isus pada treći put pod križem

“A sada kad posrnuh ja oni se raduju, skupiše se protiv mene da udare iznenada i bez prestanka oni me razdiru. Ruglom na ruglo iskušavaju i me i zubima škripaju na mene” (Ps 35, 15 – 16).

Pomolimo se:

Gospodine, i po treći put padaš pod teretom križa. Ipak ponovno ustaješ i nastavljaš svoj put prema Golgoti. Pouči me, Isuse, kako ti zahtijevaš od nas da ne oslabimo pod teretom patnje i boli, nego da uvijek ustrajemo do svladavanja i pobjede. Daj, Gospodine, da shvatim kako je sav naš zemaljski život uvijek novo ustajanje i novo započinjanje. Amen.

 1. postaja: Isusa svlače

“Razdijeliše među se haljine moje; za odjeću moju baciše kocku.” (Iv 19, 23 – 24).

Pomolimo se:

Gospodine, sve su ti uzeli: slobodu, prijatelje, djelatnost, a sada i čast tvoga vlastitoga tijela. Svaki te drznik može motriti i rugati ti se. Pouči me, Isuse, da u teškim časovima, kada bude u pitanju moja čast ne klonem, nego da se prepustim Božjem sudu kome je sve otkriveno. Daj mi također potrebnu snagu da druge ne optužujem, sumnjičim i sudim, nego da ostanem pravedan i miran s punim pouzdanjem u nebeskog Oca. Amen.

 1. postaja: Isusa pribijaju na križ

“Kada dođoše namjesto zvano Lubanja, tu razapeše njega i zločince, jednoga s desne, a drugoga s lijeve strane. A Isus je molio: ‘Oče, oprosti im jer ne znaju što čine’” (Lk 23, 32 – 33)

Pomolimo se:

Gospodine, oprosti meni grešniku! I ja sam kriv za tvoju nevolju. Ne daj da tvoje trpljenje bude izgubljeno za me. I za me će doći čas kada neću moći činiti ništa, neću moći braniti svoju čast, blažiti boli, tražiti izlaz iz nevolje. U onoj posljednjoj bolesti, na času smrti, pouči me, Gospodine, da upravim Bogu svoje srce i volju i da tiho ustrajem do kraja. Tada, Isuse, budi uz mene i pomozi mi da dođem k tebi. Amen.

 1. postaja: Isus umire na križu

“U deveti sat viknu Isus jakim glasom: ‘Eli, Eli lama sabahtani!’ – što znači: ‘Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio’” (Mk 15, 34).

“Pomrča sunce, a hramski se zastor razdrije po sredini. Tada Isus viknu jakim glasom:’Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj’. To reče i – izdahnu” (Lk 23, 45 – 46)

Pomolimo se:

Gospodine, zahvaljujem ti da si se zauzeo za me pred Božjom pravdom i da si me otkupio i omogućio da se spasim. Ti si me poučio kako trebam podnositi svoje vlastito trpljenje i kako ga mogu s ljubavlju nadvladati. Moje životne poteškoće trebaju postati blagoslov i za druge, a sjedinjenje s tvojim patnjama, za me postaju izvor pobjede i slave. Molim te da na času moje smrti zajedno s tobom prinesem svoje trpljenje i smrt također za braću ljude. Amen.

 1. postaja: Isusa skidaju s križa

“Kod Isusova križa stajale su njegova majka, zatim sestra njegove majke Marija Kleofina i Marija Magdalena. Zamoliše Židovi Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu. Kada dođoše Isusu i vidješe da je već mrtav, njemu ne prebiše golijeni, nego jedan od vojnika kopljem probode bok pa odmah poteče krv i voda” (Iv 19, 25, 31 – 34).

Pomolimo se:

Gospodine ti si rekao: “Sjeme ostaje neplodno sve dok ne umre u zemlji.” Tvoja je smrt za nas izvor života. Sve naše trpljenje, žrtve pa i umiranje jesu nebeska sjetva za novi život, koji si nam svojom smrću zaslužio. Neka me okrijepi tvoja sigurna riječ: “Ja sam uskrsnuće i život, koji vjeruje u me, i ako umre živjet će!” Amen.

 1. postaja: Isusa polažu u grob

“Josip uze tijelo, zavi ga u čisto platno te ga položi u svoj novi grob, koji bijaše izdubio za se u pećini. Zatim na vrata navali veliki kamen i ode. Tu su bile Marija Magdalena i druga Marija; sjedile su prema grobu.” (Mt 27, 59 – 61).

Pomolimo se:

Gospodine Isuse, tvoja je strašna nevolja konačno prošla. Izvršio si sve što ti je Otac naredio. Već se opaža slava tvojeg slavnog Uskrsnuća. Poslije velikog Petka dolazi Uskrs. Tvojom zaslugom i naše je trpljenje izvor blagoslova, a sama smrt je sjeme novog života za svakoga koji s tobom živi i umire. Amen.

Završna molitva

Predobri Isuse, nakon razmatranja tvoje muke i smrti, ja se vraćam opet u svoj svagdašnji život. Poučio si me da trpljenje, bol i sama smrt imaju uzvišeni smisao i cilj. Ti nisi došao na svijet da nas oslobodiš ovozemaljskih nevolja, nego da našem trpljenju dadeš spasonosni smisao za vječni život. I tvoj nas apostol sv. Pavao uči: “Ako se samo u ovome životu uzdamo u Krista najbjedniji smo od svih ljudi” (1 Kor 15, 19). Ti nisi ukinuo križ, nego me učiš kako mogu s tobom nositi križ i trpljenje učiniti izvorom blagoslova i radosti za sebe i druge. Molim te pomozi mi da ta sveta istina ostane duboko u mojem srcu, a napose da oživi u meni kada dođe vrijeme patnje i boli. Amen.