20 studenoga, 2022

Post By : MBL

ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

Nestrpljivi smo u svom zahtjevu da već sada obnovimo pravednost i mir. Isusovo kraljevstvo mira i pravednosti neće biti dovršeno do Dana kad će on svome Ocu predati obnovljeni svijet. Poziva nas da s njime surađujemo u posvemašnjoj slobodi vazda gladni i žedni njegove pravednosti.

 

  1. ČITANJE 2Sam 5, 1-3

Isusov kraljevski predak. – David, mladi pastir iz Betlehema, najmlađi od svoje braće, primio je kraljevski dostojanstvo. Bog ga želi uklopiti u svoje djelo spasenja.

Čitanje Druge knjige o Samuelu

U one dane: Dođoše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: »Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. Već prije, dok još Šaul bijaše kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Gospodin ti reče: ’Ti ćeš pasti narod moj izraelski i ti ćeš biti knez nad Izraelom!’« Tako dođoše sve starješine izraelske kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Gospodinom; i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.

 

Psalam Ps 122, 1-5

Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

 

Obradovah se kad mi rekoše:

»Hajdemo u dom Gospodnji!«

Eto, noge nam već stoje

na vratima tvojim, Jeruzaleme.

 

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani

i kao u jedno saliveni!

Onamo uzlaze plemena,

plemena Gospodnja.

 

Po zakonu Izraelovu

da slave ime Gospodnje.

Ondje stoje sudačke stolice,

stolice doma Davidova.

 

  1. ČITANJE Kol 1, 12-20

Sin Božji. – Isus, Sin Božji, Očev baštinik, prvi prelazi preko smrti u život. Njegova poslušnost zajamčuje život svima koji idu za njim.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Zahvaljujemo Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje,

otpuštenje grijeha. On je slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakog stvorenja. Tà u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno: on je prije svega i sve stoji u njemu. On je glava tijela, Crkve; on je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvak. Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu puninu i po njemu – uspostavivši mir krvlju križa njegova – izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.

 

EVANĐELJE Lk 23, 35-43   

Kraljevstvo otvoreno razbojniku. – Razbojnik raspet s Isusom vidio je u svom sudrugu nevinog Pravednika. Za uzvrat Isus mu obećava ulazak u svoje kraljevstvo.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Podrugivali se Isusu glavari s narodom: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!«

Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!« A bijaše i natpis ponad njega: »Ovo je kralj židovski.«

Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!« A drugi ovoga prekoravaše: »Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.« Onda reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.« A on će mu: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/