Frama – izvještaj s hodočašća u Svetu zemlju 2023.

16 rujna, 2023

Post By : MBL

Hvaljen Isus i Marija!
Skoro su dva tjedna prošla otkako smo otputovali u Svetu Zemlju. Hodočašće na koje smo se zaputili neki s više, neki s manje očekivanja, a neki s nimalo, sve nas je fizički oborilo, a duhovno uzdiglo. Nakon slijetanja i dolaska u Nazaret svoj smo put započeli na Gori Tabor. Zatim smo se uputili u Baziliku Navještenja gdje smo imali vremena za osobnu molitvu, a u istoj smo bazilici dan i zaključili Svetom misom. Drugog dana obišli smo Kafarnaum i Brdo blaženstava na kojem smo imali priliku za osamu uz razmatranje evanđeoskog teksta s tematikom blaženstava. Plovili smo Galilejskim morem te smo na kraju dana imali Misu u Magdali. Treći su dan supružnici koji su s nama putovali obnovili svoje vjenčane zavjete u Kani Galilejskoj, a fra Ivan je nas mlade blagoslovio i potaknuo da budemo ustrajni u svome pozivu. Kasnije smo obnovili krsne zavjete na rijeci Jordan. Obišli smo Jerihon i vidjeli Brdo kušnje, a na kraju se dana kupali u Mrtvom moru. 
Četvrti i peti dan bili su nam veoma ispunjeni. Prvo smo se zaputili u Betlehem gdje smo obišli Špilju mlijeka, Baziliku Rođenja i Crkvu svete Katarine gdje smo i slavili Svetu misu. Nakon toga još smo malo hodali Marijinim stopama, stopama njezine rođakinje Elizabete i svetog Ivana Krstitelja u Ain Karimu. Peti dan započeli smo pjesmom kojom smo pozdravili našu nebesku Majku u Crkvi svete Ane. Judejska pustinja u kojoj smo bili prethodnog dana bila nam je kao uvod u peti dan. Ušavši u Jeruzalem prolazili smo Križnim putem koji smo završili u Bazilici Svetoga groba. U molitvi smo čekali na svoj red za ulazak u Grob i na Kalvariju. Posjetili smo i Crkvu Oče naša u kojoj smo produbljivali svoje znanje o toj molitvi kako bismo je što više duhom molili. Cijeli dan bio nam je korizma, prožet Kristovom mukom. Od Crkve Gospodinova plača, špilje gdje je Juda izdao Isusa, sve do Groba. U tom je danu najposebnija bila Sveta misa koju smo imali u Getsemaniju. Na Misi smo se prisjećali Muke pjevajući korizmene pjesme dok smo stajali oko oltara ispod kojeg se nalazio kamen na kojem se Isus krvavim znojem znojio. Nakon Mise naša grupa imala je klanjanje i dalje okupljena oko oltara gledajući u našeg Gospodina. Za vrijeme klanjanja naši fratri molili su za svakog od nas pojedinačno. Nitko od nas riječima ne može opisati milosti koje smo u tom trenu dobivali i koje ćemo još zasigurno dobivati. Predzadnji dan, u nedelju, posjetili smo Cenakul, mjesto gdje je Isus imao Posljednju večeru i gdje se kasnije Duh Sveti izlio na apostole. Vidjeli smo Zid plača, ostatak Židovskog hrama, gdje smo i mi Bogu uputili svoje molitve. Taj dan proveli smo u Jeruzalemu šetajući gradom te sabrani u molitvi na svetim mjestima. Svetu misu imali smo u Kustodiji, a dan smo završili posjetom Marijinu grobu. Posljednji smo dan vrijeme proveli u Emausu gdje nam je fra Ivan pričao o važnosti svećenika, mise i oltara kako bismo si što bolje predočili Euharistiju. Posjetili smo i Crkvu Marijina usnuća, a svoju posljednju zajedničku Svetu misu slavili smo u karmelskom samostanu u kojem je živjela sveta Mirjam od Raspetog Isusa.
Dani su nam bili prožeti suzama, radošću i smijehom. Iako smo se fizički umorili duša nam se odmarala. Jedni drugima bili smo na posvećenje i blagoslov. Zajedno smo molili, razmjenjivali iskustva i pričali priče prisjećajući se što je sve bilo u danu koji je iza nas. 
Sada Boga molimo da budemo kao Marija, da sve događaje, sve osjećaje, sve što smo doživjeli prebiremo i spremamo u srce jer smo hodili putevima kojima je On hodio.