19 lipnja, 2022

Post By : MBL

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Mnogi danas s udivljenjem gledaju na Krista a da ipak ne mogu reći tko je on. Biblijski odlomci koje čitamo u današnjem bogoslužju poziv su i nama da se iskreno zapitamo: »Tko je Krist za mene?« Jesmo li spremni prihvatiti ga onakvog kakav nam se i on sam predstavlja?

 

  1. ČITANJE Zah 12, 10-11; 13, 1

Konačno obraćenje. – Obnova Jeruzalema mogla se ostvariti tek onda kad narod postane svjestan da mu je jedina nada Onaj koga su odbacili.

Čitanje Knjige proroka Zaharije

Ovo govori Gospodin:

»Na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosni i molitveni. I gledat će onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca. U onaj dan plač velik nastat će u Jeruzalemu, poput plača hadad-rimonskog u ravnici megidonskoj.

U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i nečistoće.«

 

Psalam Ps 63, 2-6.8-9

Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

O Bože, ti si Bog moj:

gorljivo tebe tražim;

tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,

kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

 

U Svetištu sam tebe motrio

gledajuć ti moć i slavu.

Ljubav je tvoja bolja od života,

moje će te usne slaviti.

 

Tako ću te slavit za života,

u tvoje ću ime ruke dizati.

Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,

hvalit ću te kliktavim ustima.

 

Ti postade meni pomoć,

kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija,

desnica me tvoja drži.

 

  1. ČITANJE Gal 3, 26-29

Vjerom nadići različnosti! – Nova zajednica koju je Krist osnovao ne poistovjećuje se ni s jednom sociološkom grupom svoga vremena. Ona ujedinjuje i ljude čiji su neposredni interesi suprotni.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo: Svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu. Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi jedan u Kristu Isusu! Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.

 

EVANĐELJE Lk 9, 18-24

Preko smrti u život! – Mesija nije pobjedonosni vođa kakvog obično zamišljamo. Krist se neće svojim protivnicima suprotstaviti silom. On će ih pobijediti darom svoga života i one koji žele za njim ići do kraja, obnovit će u novom životu.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovoriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on će im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist –- Pomazanik Božji!«

A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.«

A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/