25 lipnja, 2023

Post By : MBL

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Često nas sve zahvaća strah. Strah od opasnosti, od neuspjeha i progonstva. Možda je to izvor da se ne želimo stvarno zalagati kao ljudi. Ipak, blagovijest koje smo mi glasnici sadrži snagu koju ne može uništiti ni naš strah kao ni protivljenje svijeta.

 

  1. ČITANJE Jr 20,10-13

Naša je sudbina u Božjim rukama. – Tko prihvati da bude prorok, mora očekivati protivljenje pa čak i progonstvo. On ipak ne može izbjeći zadaći jer uvijek ostaje vjeran Bogu i ljudima kojima je poslan.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Reče Jeremija: Čuh klevete mnogih: »Užas odasvud! Prijavite! Mi ćemo ga prijaviti.« Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. »Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti!« Sa mnom je Gospodin kao snažan junak! Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati, postidjet će se veoma jer neće uspjeti, vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine nad vojskama, koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina

jer on izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca.

 

Psalam Ps 69,8-10.14.17.33-35

Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine!

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu

i stid mi pokri lice.

Tuđinac postadoh braći

i stranac djeci majke svoje.

Jer me izjela revnost za dom tvoj

i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.

 

No tebi se molim, Gospodine,

u vrijeme milosti, Bože;

po velikoj dobroti svojoj ti me usliši,

po svojoj vjernoj pomoći!

Usliši me, Gospodine,

jer je dobrostiva milost tvoja,

po velikom milosrđu obazri se na me!

 

Gledajte, ubogi, i radujte se,

nek vam oživi srce, svima koji Boga tražite.

Jer siromahe Gospodin čuje,

on ne prezire sužanja svojih.

Neka ga hvale nebesa i zemlja,

mora i sve što se u njima miče.

 

 

  1. ČITANJE Rim 5,12-15

Nova uzajamna povezanost. – Do Kristova dolaska ljudi su se prepoznavali u Adamu, čovjeku neposluha i grijeha. Od Krista pa dalje svi koji u njega vjeruju žive u vjernosti i milosti.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt… Doista, do Zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći.

Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu.

 

EVANĐELJE Mt 10,26-33

Ne bojte se, ljudi! – Ne može nas uništiti progonstvo, već naša šutnja. Bit ćemo suđeni prema tome koliko smo pred ljudima priznavali Krista. U toj mjeri će nas i Krist priznati pred svojim Ocem.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:

»Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati.

Što vam govorim u tami, recite na svjetlu;

i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo,

ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.

Ne prodaju li se dva vrapca za novčić?

Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju

bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi

sve izbrojene. Ne bojte se dakle!

Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca.

Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/